Vlada Republike Srpske je utvrdila danas Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj.

Pojedine odredbe Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj izazvale su određene poteškoće prilikom dosadašnje primjene, te je s ciljem njihovog uklanjanja bilo potrebno pristupiti izradi izmjena Zakona, kako u oblasti veterinarske epidemiologije, tako i u oblasti javnog veterinarskog zdravlja.

Izmjene se odnose na brisanje odredbi prema kojima rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti i rješenje o ispunjenosti uslova za rad subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla se donosi na period od tri godine, kao i odredaba kojima je propisano da navedena rješenja podliježu reviziji nakon isteka roka od tri godine.
Pored toga, izmjena se odnosi na preciziranje roka u kome se podnosi zahtjev za naknadu štete, a to je rok od 15. septembra do 15. oktobra tekuće godine za štete nastale od 15. septembra prethodne godine do 15. septembra tekuće godine.

Vlada Srpske odobrila je po 200.000,00 KM Poljoprivrednom fakultetu Banjaluka, Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banjalci, te ЈU Poljoprivredni institut Republike Srpske na ime ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za razvoj eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara.
Sredstva se obezbjeđuju sa pozicije subvencija za razvoj poljoprivrede i sela, u okviru Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.

Vlada je donijela Rješenje o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Ministarstva kulture Republike Srbije i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske o saradnji u oblasti filmske umjetnosti i drugog audiovizuelnog stvaralštva.
Cilj potpisivanja ovog memoranduma je uspostavljanje povoljnih uslova za dalje razvijanje saradnje u oblastima filmske umjetnosti i drugog audiovizuelnog stvaralaštva, uključujući i TV serije.

Vlada Srpske donijela je i Rješenje o davanju saglasnosti na Memorandum o zaštiti zajedničkih trgovinskih interesa između Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske i Ministartsva unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Memorandum o razmijevanju između Ministarstva za brigu o porodici i demografiji Republike Srbije i Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Vlada je donijela Rješenje o davanju saglasnosti na Memorandum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o saradnji u oblasti agrarnih plaćanja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku za period 2024-2026. godina u skladu sa Zakonom o stranim ulaganjima Republike Srpske, a s ciljem podsticanja i promocije stranih ulaganja u Republiku Srpsku. Vlada Republike Srpske je na 144. sjednici održanoj 04.11.2021. godine usvojila Strategiju privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku za period 2021-2027. godina. Strategija definiše prioritete i strateške ciljeve, te načine njihovog ostvarenja u posmatranom periodu.

Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak kojim se prihvata Godišnji izvještaj o sprovođenju strategije privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku za 2023. godinu. U skladu sa članom 17. Uredbe o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/22), Ministarstvo privrede i preduzetništva izradilo je Godišnji izvještaj sprovođenja Strategije privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku za 2023. godinu, u saradnji sa nadležnim ministarstvima/institucijama Republike Srpske koji su identifikovani kao nosioci realizacije pojedinih projekata i aktivnosti. Izvještaj obuhvata realizaciju mjera, ključnih projekata i aktivnosti u 2023. godini, iznose sredstava, indikatore i nosioce realizacije, a koji su planirani Akcionim planom za sprovođenje Strategije privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku period 2023-2025. godina.

Vlada Republike Srpske donijela je i Zaključak o usvajanju Informacije o provođenju postupka dodjele podsticaja za povećanje plate radnika sa efektima dodijeljenih podsticaja za obračunski period jul-decembar 2023. godine. Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske i Pravilnikom o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika uređen je postupak dodjele sredstava podsticaja za povećanje plata.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju Interresorne radne grupe za definisanje aktivnosti za uspostavljanje Sistema hitnog obavještavanja javnosti u slučaju nestanka maloljetnog lica „Pronađi me“ u Republici Srpskoj.

Opširnije OVDЈE.

Foto: rtrs.tv/Ustupljena fotografija

Izvor: RTRS

Prethodni članakDodik sa Beglovom: Rusija uvijek uz Republiku Srpsku (FOTO)
Naredni članakNešić prisustvovao Danu Granične policije i uručio nagrade najboljim