Naslovnica Naša kuća/Kontakt

Naša kuća/Kontakt

Naša kuća je osnovana pod imenom „Radio Doboj“, a sa emitovanjem programa počinje 17. aprila 1967. Osnovana je Odlukom Skupštine opštine Doboj, kao preduzeće „od posebnog interesa za zadovoljavanje informativnih potreba građana“. Od 8. maja 2014. godine Odlukom Skupštine grada Doboja mijenjamo status u Javno preduzeće Radio-televizija Doboj. Na žalost kao i većina dobojskih preduzeća i ustanova i mi smo postradali u poplavi 15. maja 2014. godine: kompletna tehnička oprema, dokumentaciona i elektronska arhiva, kao i prostorije potpuno su uništene .

Poslije poplave selimo se na adresu Miloša Obilića 1, u Doboju (zgrada bivšeg Ministarstva odbrane), gdje nam je Skupština grada dodijelila nove prostorije. Tokom 2015. prostorije su potpuno prilagođene za funkcionisanje, produkciju i emitovanje radijskog programa. Iste godine sredstvima Grada Doboja kupljena je nova studijska oprema, novi predajnik, a uređene su i prostorije.

Danas posjedujemo Opštu dozvolu Regulatorne agencije za komunikacije u BiH za radijsko emitovanje putem zemaljske radiodifuzije koja važi od 1.1.2012. do 31.12.2021. Radijski program emitujemo na frekvenciji 96,3 megaherca predajnikom sa Becnja snage 800W, a programom pokrivamo teritoriju koju naseljava oko 250 hiljada stanovnika. Takođe, posjedujemo dozvolu za televizijsko emitovanje koje se vrši putem drugih elektronskih komunikacijskih mreža koja važi za isti period, od 1.1.2012. do 31.12 2021.

Kontakt:
JP RTV Doboj d.o.o
Miloša Obilića 1
Doboj 74000 Bosna i Hercegovina
Tel: +387-53-242-220
E-mail: rdoboj@gmail.com

Direktor:
JP RTV Doboj d.o.o
Miloša Obilića 1
Doboj 74000 Bosna i Hercegovina
Tel: +387-65-477-479
E-mail: direktor@rtvdoboj.org

Marketing
JP RTV Doboj d.o.o
Miloša Obilića 1
Doboj 74000 Bosna i Hercegovina
Tel: +387-53-242-220
Mob: +387-66-810-449
E-mail: marketing@rtvdoboj.org

Redakcija
JP RTV Doboj d.o.o
Miloša Obilića 1
Doboj 74000 Bosna i Hercegovina
Tel: +387-53-242-158
E-mail: rdoboj@gmail.com

Portal
Miloša Obilića 1
Doboj 74000 Bosna i Hercegovina
E-mail: igor@rtvdoboj.org