Pozivaju se zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 10., i obuhvatu Regulacionog plana „Centar“ Doboj- revizija, blok 1., da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva, dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektu, odnosno objektima u njihovom vlasništvu na k.č.broj: 7264, k.č. 7265, k.č. 7266/5 k.č. 7266/8 k.č. 7266/9 ik.č. 7268(novi premjer) k.o. Doboj (blok 10., i k.č. 5361 k.o. Doboj (blok 1).

ROK ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I SUGESTIJA JE 08.02.2018.godine

GRAD DOBOJ

ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE

Prethodni članakDeklaracija spremna za potpisivanje
Naredni članakDoboj: Tradicionalni prijem povodom Božića i Dana Republike