Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić uputila je poslaničko pitanje Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH zatraživši informaciju kada, po kojim kriterijumima ili po čijem nalogu je Sena Uzunović izabrana za sudiju.

Vulićeva je u obrazloženju navela da je jedna od nadležnosti VSTS imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija na svim nivoima u BiH i pozvala se na Član 3 Zakona o VSTS u kojem se u stavu 1 navodi da Savjet kao nezavisni i samostalni organ ima zadatak da obezbijedi nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe.

– Tokom ročišta u predmetu S1 2 K 046070 23 K Dodik Milorad, 5. februara, Sena Uzunović je prekidala tužioca naređujući: “To preskočite!”. Očito je da sudija vidno i besramno nastoji korigovati eventualne propuste Tužilaštva. Gdje je tu profesionalizam, gdje nepristrasnost, a gdje nezavisno pravosuđe?

Koliko je meni poznato, a demantujte me članovima zakona ukoliko nisam u pravu, tužilac vodi istragu, podiže optužnicu i zastupa optužnicu, te je dužan da dokaže sve u optužnici. Sudija je dužan da ograniči raspravljanje pred sudom u granicama određenim u optužnici. Sudija nije sufler, niti smije ispravljati eventualne propuste Tužilaštva – naglasila je Vulićeva.

Ona se u poslaničkom pitanju pozvala i na Član 10 Zakona o VSTS o nespojivosti funkcije i imuniteta, gdje se navodi da članovi Savjeta i njegovih komisija, kao ni osoblje ne smiju obavljati funkciju niti bilo kakvu dužnost u političkoj partiji, kao ni u udruženjima ili fondacijama povezanim sa političkim partijama. Ove osobe dužne su suzdržati se i od učestvovanja u aktivnostima političkih partija – navela je Vulićeva.

Ona je naglasila da je sudija Sena Uzunović bila aktivni član SDA, a za vrijeme rata obavljala je dužnost pomoćnika komandanta za pravne poslove u 5. brdskoj brigadi takozvane Armije BiH, što je jasno vidljivo iz dokumenta iz juna 1993. godine, gdje se navodi njena funkcija prilikom uzimanja izjave od svjedoka.

Prema riječima Vulićeve, jasno je i da je Sena Uzunović u periodu ratnih sukoba bila istražni sudija, te je karakteristično da je učestvovala i u vođenju procesa i protiv nekih lica koji su pravosnažno osuđena pred Haškim sudom za zločine nad Srbima, ali ona nije našla za shodno da te zločine tada procesuira, nego im je sudila za ubistvo jednog muslimana u Čelebiću.

Vulićeva je podsjetila i na Član 22 koji se tiče stručne sposobnosti, a u kojem se navodi da su sudije i tužioci lica koja se odlikuju profesionalnom nepristrasnošću, visokim moralnim kvalitetima i dokazanim stručnim sposobnostima.

– Veoma je moralno, najmoralnije da članovi VSTS budu pripadnici takozvane Armije BiH, pa 30 godina kasnije sude srpskom narodu!? Građani u BiH najmanje vjeruju pravosuđu, smatraju da je najkorumpiranije. Ako uporedimo članove vašeg zakona i odabir ljudi za sudije, poput Uzunovićeve, dolazi se do zaključka da vi snosite posljedice za katastrofalno stanje u pravosuđu.

Vi dopuštate da sudija usmjerava postupak i naređuje tužiocu /disciplinska odgovornost je takođe u vašoj nadležnosti/, vi birate stranačke, podobne, ostrašćene sudije i sa sumnjivim namjerama kakva je Sena Uzunović. Gospodo, ko vama naređuje, ko upravlja vašim umovima!? Zakone niti poštujete, niti primjenjujete – navela je Vulićeva u poslaničkom pitanju upućenom VSTS.

Foto: rtrs.tv/Ustupljena fotografija

Izvor: RTRS

Prethodni članakGoganović: Mir ne smije imati alternativu
Naredni članakGoganović: Pozdravljeno to što su odblokirani projekti na vojnim lokacijama u Srpskoj