Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić rekla je da izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH treba pristupiti sistemski, jer su predložene izmjene i dopune napravljene selektivno.

Vulićeva je istakla da samo mandati mogu dovesti do efikasnog rada i rezultata, te da na takav način treba birati i savjetnike.

– Smatram da ne postoji nijedna pozicija koja je vječna. To trebaju biti mandatne pozicije – rekla je Vulićeva, tokom rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH za koje Savjet ministara kao predlagač navodi da za cilj ima obezbjeđivanje efikasnije i odgovornije javne uprave.

Ona je predložila da predlagač danas povuče izmjene i dopune ovog zakonskog prijedloga i uradi korekcije.

– Vidjećemo kako ćemo glasati, ali voljela bih da razmotrite primjedbe i vjerujem da bi uz korekcije dobio veću podršku – poručila je Vulićeva.

Poslanik SNSD-a Milorad Kojić istakao je da jedino na nivu BiH postoje pomoćnici ministara koji nisu mandatno izabrani, nego su u stalnom radnom odnosu.

– Oni, kao i direktori treba da budu u mandatu – rekao je Kojić i dodao da su pomoćnici i savjetnici u Republici Srpskoj izabrani na mandat.

On je predložio da se izradi novi zakon o državnoj službi u institucijama BiH koji će tretirati izmjene koje su predložili poslanici i ovog i ranijih saziva.

Poslanik SDS-a Darko Babalj iznio je niz kritika na predložene izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, te negodovao zbog toga što mu predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara nije dozvolio da se tri puta prijavi za ispravku “krivog navoda” po ovoj tački dnevnog reda.

Poslanik DF-a Milan Dunović je tokom rasprave rekao da u izmjenema i dopunama ima dobrih stvari, ali da se pokušava “na mala vrata pogodovati određenim ljudima”.

– Savjetnik je imenovano lice. Savjetnik se ne može sindikalno organizovati. Samo da razgraničimo, savjetnik se zapošljava i otpušta potpisom. Njemu prestaje mandat kada prestane i nosiocu funkcije. To govori o tome da je i savjetnik politički angažovana osoba – rekao je Dunović.

Poslanik stranke Za nove generacije Јasmin Emrić uputio je prigovor na izmjenu po kojoj savjetnici ne moraju biti državljani BiH.

– To znači da savjetnici mogu biti osobe iz bilo koje zemlje, kako bi korisnim savjetima pomogli našim funkcionerima da rade. Oni ne moraju imati ni univerzitetsku diplomu – rekao je Emrić.

On je dodao da se na taj način ubrzava postupak imenovanja savjetnika jer “ne moraju više kupovati diplome ni navrat-nanos završavati fakultete”.

Ministar pravde u Savjetu ministara Davor Bunoza, obrazlažući predloženi zakon koji se pred poslanicima našao u prvom čitanju, rekao je da se izmjenama i dopunama, koje su usaglašene sa ekspertima SIGMA, organizacije koja za potrebe EU prati napredak sprovođenja reformi u različitim oblastima, i Mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, stvaraju uslovi za uspostavljanje registra zaposlenih u institucijama BiH kao jednog od ključnih uslova za početak sistemske reforme javne uprave na nivou BiH.

– Istovremeno se u zakon uvodi novo radno mjesto inspektor i jača njegova pozicija službenika sa posebnim ovlaštenjima – rekao je Bunoza i naveo da će se izmjenama i dopunama odrediti jasne pozicije savjetnika.

Savjetnici, dodao je on, moraju biti osobe koje imaju mnogo iskustva.

U obrazloženju se navodi da izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH omogućavaju većem broju zainteresovanih lica prijavu na javni konkurs, olakšavaju proces predaje dokumentacije, te ubrzavaju proces zapošljavanja.

Novina u zakonu je omogućavanje i drugim licima, koja nisu u državnoj službi, podnošenje prijava ukoliko imaju saznanje o učinjenim povredama službene dužnosti.

Foto: rtrs.tv/Ustupljena fotografija

Izvor: SRNA

Prethodni članakDOBOJ: Pronađeno beživotno tijelo muške osobe
Naredni članakGoganović: Budimpešta dokazani prijatelj BiH i njenih naroda