Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da su razlozi za donošenje zakona o dopuni Zakona o bankama Srpske sadržani u potrebi usklađivanja sa Zakonom o Investiciono-razvojnoj banci /IRB/ Srpske.

Obrazlažući ovaj zakon, Vidovićeva je pojasnila da se predlaže da, osim poslovnih komercijalnih banaka, i IRB može obavljati poslove primanja novčanih depozita ili drugih povratnih sredstava, i to u skladu sa ovlašćenjem za obavljanje tih poslova utvrđenim zakonom kojim se uređuju njeno osnivanje, pravni status i djelatnost.

Ona je pojasnila da je, imajući u vidu da su se uslovi na finansijskom tržištu značajno izmijenili od osnivanja IRB-a, bilo neophodno izvršiti strateško prilagođavanje poslovanja ove bankarske ustanove sa razvojnim ciljevima Republike Srpske, a koja pitanja su bila razmatrana u okviru Projekta Svjetske banke – Јačanje bankarskog sektora, koji je realizovan u periodu od 2018. do 2021. godine.

Resorni ministar je podsjetila da se razvojne i druge specijalizovane bankarske organizacije u svijetu bave određenim bankarskim poslovima, koji su od značaja za društveni i privredni razvoj, posebno ukoliko su ti poslovi vezani za pojedine tržišne niše koje nisu zadovoljene od komercijalnog bankarskog sektora.

– Primanje depozita, kao tradicionalni bankarski posao, bitna je pretpostavka kvalitetnog pružanja i drugih bankarskih usluga poput usluga platnog prometa. Otvaranje tržišta platnih usluga i za druge učesnike biće omogućeno daljom modernizacijom zakona kojim se uređuje platni promet – ocijenila je Vidovićeva.

Govoreći o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o IRB-u, Vidovićeva je rekla da je plasaman ove banke tri milijarde i 300 miliona KM, te podsjetila i na važnost stambenih kredita za mlade bračne parove.

Ona je ukazala da je zakonom predviđeno da poslove platnog prometa može obavljati i IRB u skladu sa ovlašćenjem za pružanje tih usluga utvrđenim zakonom kojim se uređuju njeno osnivanje, pravni status i djelatnost.

– Mislimo da će depoziti biti mnogo efikasnije korišteni – smatra Vidovićeva, navodeći da su navedeni zakoni vezani i za Zakon o elektronskom novcu.

Kada je riječ o Zakonu u unutrašnjem platnom prometu, Vidovićeva je dodala da, s obzirom na smanjenu bankarsku aktivnost u malim, nerazvijenim, opštinama, odnosno imajući u vidu probleme fizičkih lica i poslovnih subjekata sa kojima se suočavaju zbog zatvaranja organizacionih dijelova banaka usljed poslovne politike banaka usmjerene na minimiziranje troškova, predloženim dopunama zakona stvaraju se pravne pretpostavke da ovaj posao izvršava i IRB.

Imajući ovo u vidu, zakonom je, kaže ona, predloženo da, osim ovlašćenih organizacija, usluge platnog prometa mogu da pružaju i društva za izdavanje elektronskog novca i mikrokreditna društva, u skladu sa ovlašćenjima datim im zakonima kojima se uređuje njihovo poslovanje i dozvolama agencije. 

Foto: rtrs.tv

Izvor: SRNA

Prethodni članakVulić: Cilj bošnjačkih političara – riješiti se Srba sa ovih prostora
Naredni članakDOBOJ: Sloga Meridian otputovala na pripreme (FOTO)