Vijesti

Sutra 18. redovna sjednica Skupštine grada Doboja

Osamnaesta redovna sjednica Skupštine grada Doboja zakazana je za 16. april 2019. godine  (UTORAK). Sjednica će se održati u velikoj sali Skupštine grada Doboja, sa početkom u 10,00  časova.  Kolegijum Skupštine za osamnaestu  redovnu sjednicu Skupštine grada Doboja predlaže sledeći dnevni red:   

1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa  sedamnaeste redovne sjednice Skupštine Grada Doboj održane 21. marta 2019. godine,

2. Razmatranje prijedloga Plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda,

3. Razmatranje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju Grada Doboj,

4. Razmatranje prijedloga Odluke o umanjenju plata funkcionerima, službenicima, namještenicima i ostalim zaposlenim u Gradskoj upravi Doboj,

5. Razmatranje prijedloga Odluke o umanjenju plata zaposlenim u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač i većinski vlasnik Grada Doboj,

6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene dijela regulacionog plana „Donji grad“ Doboj – revizija, blok 9,

7. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju nacrta izmjene dijela regulacionog plana stambeno – poslovnog kompleksa „Srednjoškolski centar Doboj“ – I faza,

8. Razmatranje prijedloga Odluke  o  izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prostora i građ evinskom zemljištu,

9. Razmatranje prijedloga  Odluke o davanju saglasnosti za okončanje postupka likvidacije,

10. Razmatranje prijedloga  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komnunalnoj naknadi,

11. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni  Odluke o komunalnim taksama,

12. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni  Odluke o razmještaju posuda za prikupljanje komunalnog otpada,

13. Razmatranje prijedloga Odluka o sanitarnoj zaštiti izvorišta „Luke“, „Usora“ i „Rudanka“ vodovodnog sistema Grada Doboj,

14. Razmatranje nacrta  Odluke o javnim parkiralištima,

15. Razmatranje prijedloga Programa rada Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Doboj za 2019. godinu,

16. Razmatranje prijedloga Programa rada Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i razvoj Grada Doboj“ za 2019. godinu,

17. Razmatranje nacrta Programa rada Javne ustanove „Centar za dnevno zbrinjavanje djece i omladine“ Doboj za 2019. godinu,

18. Razmatranje nacrta Programa aktivnosti rješavanja problematike izbjeglog, raseljenog stanovništva i povratnika u 2019. godini,

19. Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave za period 01.01.-31.12.2018. godine,

20. Razmatranje Izvještaja o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti za period 01.01.-31.12.2018. godine, 

21. Razmatranje Izvještaja o realizaciji programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu,

22. Razmatranje Izvještaja o utrošku sredstava prikupljenih od koncesionih naknada u 2018. godini,

23. Razmatranje Izvještaja o ostvarivanju programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva u toku 2018. godine,

24. Razmatranje Izvještaja o ostvarivanju programa održavanja sanacije i rekonstrukcije vodoprivrednih objekata i vodotokova u 2018. godini,

25. Kadrovska rješenja,

26. Odbornička pitanja.

Materijale za sjednicu možete preuzeti ovdje.

RTV Doboj


Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close