Zaposleni u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH u prošloj godini svjedočili su 60 puta na sudskim ročištima širom BiH, rekao je direktor Agencije Radiša Samardžija.

On je istakao da je od početka rada Agencije, 2011. godine, vještačeno oko 80.000 uzoraka.

Prema njegovim riječima, Agencija radi prema naredbama Tužilaštva i Suda BiH, kantonalnih tužilaštava i sudova, okružnih tužilaštava, te opštinskih i okružnih sudova, a svakodnevno su primani novi i obimniji predmeti.

Samardžija je u intervjuu Srni naveo da su vršena forenzička ispitivanja i vještačenja u predmetima krivičnih djela opšteg kriminaliteta – od razbojništva, oružanih pljački, iskorištavanja maloljetnika radi pornografije do krivičnih djela ubistva.

– Vršena su vještačenja i ispitivanja i u predmetima privrednog i finansijskog kriminaliteta, krivotvorenje novca, zloupotrebe autorskih prava, krivičnih djela u oblasti zloupotrebe službenog položaja, mita i korupcije, pa sve do krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala, ratnih zločina i terorizma – rekao je Samardžija.

POVEĆAN BROЈ VЈEŠTAČENIH UZORAKA

On je napomenuo da su u prošloj godini primljene 303 naredbe, da je realizovano 310 predmeta forenzičkih ispitivanja i vještačenja, odnosno da je forenzički ispitano i vještačeno 3.688 uzoraka.

– To je, otprilike, 34 odsto više primljenih naredbi u odnosu na godinu ranije, a realizovali smo 26 odsto više u odnosu na prethodni period – pojasnio je Samardžija.

DOBRI REZULTATI MEĐUINSTITUCIONALNE SARADNjE

Prema Samardžijinim riječima, jedan od istaknutijih rezultata Agencije u 2023. godini jeste to što je, u saradnji sa Međunarodnom komisijom za nestala lica /ICMP/, implementirala projekat “Nastavak podrške BiH da preuzme pitanje osoba nestalih u sukobu devedesetih i da preuzme veću odgovornost za proces”, koji se finansira iz sredstava programa “IPA dva”.

– Sredinom prošle godine izvršeno je građevinsko prilagođavanje prostorija Agencije u kojima se nalazi Laboratorija za biološka vještačenja i analizu DNK, a sljedeći koraci su i nabavka potrebne opreme s ciljem osposobljavanja ove laboratorije za sprovođenje analiza DNK u procesu identifikacije u vezi sa obradom postmortalnih uzoraka nestalih i drugih lica koje je potrebno identifikovati – rekao je Samardžija.

On je istakao da je jedan od realnih problema sa kojima se Agencija susreće već godinama kadrovska popunjenost, te da je od 52 sistematizovana radna mjesta, popunjeno 28, odnosno svega 54 odsto.

– Više puta smo se obraćali Savjetu ministara da se odobri dodatno zapošljavanje određenog broja forenzičkih stručnjaka i nadamo se da će se to dogoditi u ovoj godini. Time bi ova agencija dala svoj doprinos BiH u procesu identifikacije nestalih lica, kojih prema procjenama ima još oko 7.500 – ukazao je Samardžija.

Agencija je, u prošloj godini, u osam laboratorija, izvršila reakreditaciju prema međunarodnom standardu 17025, što potvrđuje njen kvalitetan rad.

– To znači da svi nalazi koji se urade u ovim laboratorijama mogu da posluže kao dokaz u bilo kojem postupku u zemljama EU, jer se to radi u skladu sa pravilima koja važe i u zemljama EU – napomenuo je Samardžija i dodao da je u planu uspostavljanje i laboratorije za mehanoskopska i balistička vještačenja, te laboratorije za vještačenje požara i eksplozija.

On je istakao da je započeta saradnja i sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, te da bi sporazum o preliminarnom vještačenju uzoraka droge zatvorenika koji borave u Zavodu trebao biti potpisan do polovine marta.

Јedan od uslova za ulazak BiH u EU je, naveo je Samardžija, i Prumski sporazum koji podrazumijeva međunarodnu razmjenu forenzičkih podataka i standardizaciju forenzičkih aktivnosti, za šta je potrebno akreditovati dodatne laboratorijske metode kako bi rezultati vještačenja bili validni.

DODATNO ZAPOŠLjAVANjE I BUDŽET KLjUČNI ZA RAD U PUNOM KAPACITETU

Budžetski zahtjev Agencije je uvijek znatno viši od sredstava koja se odobravaju za sprovođenje minimalnih radnih aktivnosti, a primjer za to jeste činjenica da je Agencija za 2023. godinu tražila 3.479.000 KM, a odobreno je 2.153.000 KM, dok je za dalje opremanje potrebno ukupno 4.501.000 KM.

– Struktura budžeta bila je takva da se 60 odsto odnosilo na plate i naknade, 25 odsto za materijalne troškove i troškove servisiranja opreme, dok je 15 odsto išlo na kapitalne izdatke – rekao je Samardžija i dodao da je uz budžetska sredstva neophodno i dodatno zapošljavanje stručnog kadra.

Foto: srna.rs

Izvor: SRNA

Prethodni članakUz ovaj jednostavan trik bijele patike će zablistati kao nove
Naredni članakSIPA pretresla šest lokacija u predmetu “Debevec i Mehmedagić”