Vlada Republike Srpske obavezala se, u najnovijem dopunskom Pismu namjere koje je BiH uputila Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), na potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o finansijskoj stabilnosti, kojim je predviđena razmjena informacija i saradnja na polju supervizije banaka između Centralne banke (CB) BiH, Agencije za osiguranje depozita (AOD) i entiteskih agencija, saznaje poslovni portal Capital.

U novom dopunskom Pismu namjere koje je MMF-u upućeno 29. januara, a koje je u posjedu portala Capital, navedeno je da je jedna od ključnih reformi koja ima za cilj jačanje saradnje i razmjene informacija među institucijama u finansijskom sektoru priprema Memoranduma o razumijevanju o finansijskoj stabilnosti pod pokroviteljstvom Stalnog odbora za finansijsku stabilnost (SOFS).

SOFS je usvojio akcioni plan i formirao međuinstitucijsku radnu grupu za izradu teksta nacrta koji uključuje unaprijeđenu razmjenu informacija i aranžmane saradnje u polju supervizije, pripravnosti za krizu i upravljanje krizom, te nadzora nad sistemskim rizikom, sve u skladu sa preporukama osoblja MMF-a.

Prvi nacrt memoranduma o razumijevanju o finansijskoj stabilnosti dostavljen je osoblju MMF-a. CB, AOD, Agencija za bankarstvo FBiH, Agencija za bankarstvo RS i druge nadležne strane će potpisati memorandum do juna 2018. godine, u skladu sa preporukama MMF-a“, navedeno je u Pismu namjere.

Potpisivanju memoranduma prethodiće dogovor između ovih institucija, a u vezi sa  metodologijom na osnovu koje će se određivati sistemski važne banke.

CB BiH, AOD i entitetske agencije za bankarstvo će dogovoriti identičnu metodologiju za određivanje sistemski važnih banaka, usaglašenu sa osobljem MMF-a, koju će u martu usvojiti nadležne institucije. Identična metodologija i ulazni podaci su važan preduslov za efikasnu saradnju supervizora i nadzor nad sistemskim rizikom“, ističe se u pismu.

Sagovornici Capitala tvrde da se ovim memorandumom ugrožavaju nadležnosti RS i da se  Centralna banka BiH se pojavljuje kao glavni akter bankarskog i finansijskog sektora iako nema zakonskih mogućnosti da obavlja kontrole ili nadzor subjekata obuhvaćenih supervizijom agencija za bankarstvo.

Izvor: Capital.ba

Prethodni članakNadležni organi će to ispitati
Naredni članakPoslanici još o dnevnom redu