Poreska uprava Republike Srpske je u 2017. godini nadležnim tužilaštvima u RS dostavila 26 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog osnova sumnje da su činjenjem krivičnih djela oštetila budžet RS u iznosu od 4,7 miliona maraka.

Kako saznaje portal swot.ba izvještaji su u tom periodu podneseni, prije svega zbog utaje poreza i doprinosa, ali i nepravilnog izdvajanja sredstava, zloupotreba ovlaštenja u privredi, te oštećenja ili povlašćivanja povjerilaca.

Naime, najviše izvještaja nadležnim tužilaštvima od početka godine, njih 15, podneseno je zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, odnosno zbog sumnje da su odgovorna lica u tih 15 preduzeća utajila poreze i doprinose i podnijela lažnu poresku prijavu u ukupnom iznosu od 1.109.278 maraka štete za budžet RS.

Pored toga, u 2017. godini Poreska uprava RS je nadležnim tužilaštvima podnijela i pet izvještaja zbog sumnje u postojanje krivičnog djela nepravilno izdvajanje sredstava pravnog lica, i to na način da su odgovorna lica u tim preduzećima s cilјem zaobilaženja poslovanja preko blokiranih redovnih računa preduzeća u bankama odobravali izdvajanje sredstava preduzeća u druge svrhe, kao što su isplate obaveza iz blagajne preduzeća u gotovini.

Kako je rečeno u PU RS, tako su zabilјeženi i slučajevi registracije drugog preduzeća na istoj adresi i sa istom djelatnošću, koje je vršilo direktnu predaju gotovog novca blokiranom preduzeću, bez prenosa sredstava preko računa ta dva preduzeća, i bez polaganja tog gotovog novca na žiro račun kod banaka, već su isplaćivane plate, potraživanja i drugi troškovi.

Na taj način su nepravilnim usmjeravanjem sredstava putem gotovinskog plaćanja svojih obaveza direktno prouzrokovali nesposobnost preduzeća da pravovremeno plaćaju dospjele poreske obaveze naložene rješenjima Poreske uprave RS, ali i obaveze prijavlјene od strane poreskog obveznika.

Dakle, izdavanjem sredstava preduzeća u druge svrhe, a ne za plaćanje dospjelih poreskih obaveza, direktno su uskratili sredstva koja predstavlјaju javni prihod, čime su oštetili budžet RS. Ukupna pričinjena šteta po budžet RS samo po osnovu ovog krivičnog djela iznosi 2,9 miliona maraka.

Takođe, u 2017. godini, tri izvještaja tužilaštvima su podnijeta i zbog sumnje da je izvršeno krivično djelo zloupotreba ovlaštenja u privredi, čime je po budžet RS pričinjena šteta u iznosu od 407.080 KM. Isto tako, nadležnim tužilaštvima su podnijeta i tri izvještaja zbog osnova sumnje da su odgovorna lica tri preduzeća počinila krivično djelo oštećenja ili povlašćivanja povjerilaca, čime je po budžet RS pričinjena ukupna šteta u iznosu od 229.868 maraka.

Ovi podaci pokazuju da je i u 2017. godini nastavlјen intenzivan rad istražilaca Poreske uprave RS na terenu, sa cilјem razotkrivanja krivičnih djela. S tim u vezi, naglašavamo da će inspektori Poreske uprave RS i u narednom periodu, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, nastaviti intenzivan rad na razotkrivanju krivičnih djela iz oblasti poreza, a čijim činjenjem se nanosi šteta budžetu Republike Srpske.

(SWOT)

Prethodni članakDoboj: Obilježavanje Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti
Naredni članakPrekinuta suđenja u sporovima Bobar banke