BROD – Rafinerija nafte Brod nastavila je i u prošloj godini sa negativnim poslovanjem i ostvarila gubitak od 15 miliona KM, čime je akumulirani minus ovog preduzeća dostigao 611,6 miliona KM.

Iako je u prošloj godini smanjila gubitak u odnosu na 2016. godinu kada je potonula čak 71,5 miliona KM maraka, poslovanje brodske rafinerije i dalje je daleko od dobrog.

Osim ogromnog minusa, na to ukazuju i drugi pokazatelji koje su otkrili revizori dajući rafineriji mišljenje sa rezervom.

„Društvo je na kraju 2017. godine imalo akumulirani gubitak od 611,67 miliona KM, neto gubitak tekuće godine je iznosio KM 15 miliona, dok su kratkoročne obaveze veće od obrtne imovine za 63,9 miliona KM. Ove činjenice ukazuju na postojanje značajne neizvjesnosti koja može da izazove sumnju u odnosu na sposobnost društva da posluje po načelu stalnosti poslovanja“, navodi se u revizorskom izvještaju rafinerije za prošlu godinu.

Kao i kod Rafinerije ulja Modriča, revizori su istakli da nastavak poslovanja Rafinerije nafte Brod zavisi od kontinuirane finansijske podrške matičnog društva – ruskog „Njeftegazinkora“.

Naveli su i da se matično društvo se obavezalo da će pružiti finansijsku podršku rafineriji i da će obezbijediti neophodna sredstva za uredno izmirivanje dospjelih obaveza.

Ukupne obaveze rafinerije na kraju prošle godine iznosile su 633 miliona KM i smanjene su za 46,1 miliona KM u odnosu na 2016. Od ukupnog iznosa obaveza na dugoročne se odnosi 540,8 miliona KM, dok se na kratkoročne odnosi 92,4 miliona KM.

Najveći dio obaveza odnosi se na obaveze prema povezanim licima, dok se dio odnosi i na Poresku upravu RS za reprogramirane poreske obaveze.

„Dugoročne obaveze prema Poreskoj upravi RS iznose 12,7 miliona KM i odnose se na reprogramirane poreske obaveze za neizmireni porez na promet, kao i neizmirene poreze i doprinose na lična primanja. Reprogramirane poreske obaveze su odobrene beskamatno“, ističe se u izvještaju.

Revizori su naveli da se prema ugovoru o reprogramu koji je potpisan 2008. godine poreske obaveze moraju izmiriti u 60 jednakih mjesečnih rata, odnosno do 1. jula 2016. godine, uz grejs period od četiri godine.

Međutim, novim rješenjem Poreske uprave RS rafineriji je produžen rok za plaćanje reprogramiranih poreskih obaveza sa devet na dvanaest godina, odnosno do 1. jula 2019. godine, uz povećanje grejs perioda sa četiri na sedam godina.

Rafinerija je i u prošloj godini nastavila da smanjuje broj radnika, tako da je na kraju 2017. imala 930 radnika, odnosno 63 zaposlena manje u odnosu ma godinu ranije.

CAPITAL: M. Čigoja

Prethodni članakJokić ponovo sjajan, Bogdanović presjedio protiv Detroita
Naredni članakSava u stalnom porastu