SARAJEVO – Odbor za žalbe građana BiH u prošloj godini zaprimio je 96 žalbi koje su se odnosile na rad policijskih službenika nadležnih policijskih agencija u BiH.

Od toga 81 žalba odnosila se na rad pripadnika Granične policije BiH, od tog broja 70 je razmatrano, a 11 će biti razmatrano na prvoj sjednici u ovoj godini. Osam žalbi je podneseno  protiv pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), a sedam žalbi je podneseno protiv policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH.

U izvještaju parlamentarne Komisije koja je zadužena za žalbe građana na rad policijskih agencija u BiH ističe se da je od 70 žalbi građana na rad graničnih policajaca za njih 14 utvrđena osnovanost žalbe, te je podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv odgovornih policijskih službenika.

Odbor za žalbe usvojio je i pet preporuka koje je dostavio Graničnoj policiji BiH i to po pitanjima oduzimanja putnih isprava, nedoličnog i nasilnog ponašanja pojedinih službenika, ali i prijava korupcije. Odbor je obavezao Graničnu policiju BiH da  o svemu, posebno o nekoliko slučajeva gdje je utvrđeno nasilno ponašanje službenika,  oduzimanje dokumenata, pretjerano zadržavanje i iznuđivanje novca, Odbor izvijesti o poduzetim mjerama i sankcijama koje će biti primijenjene na službenicima koji su prekršili kodeks.

U izvještajima koje je Granična policija dostavila Odboru nakon disciplinskih postupaka, primjetno je da većini službenika protiv kojih je vođen postupak nije izrečena previše oštra sankcija, izuzev u jednom slučaju iznude i korupcije gdje je  policijskih službenik dobio otkaz.

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH  smatraju da  napretka nema u odnosu na prethodne godine, da se preporuke ne poštuju, te da će vjerovatno na narednoj sjednici zatražiti da se formira istražna komisija i da se nakon provedene istrage daju preporuke.

Borislav Bojić (DNS), zamjenik predsjedavajućeg ove komisije, kaže da napretka nema u ovoj oblasti iako su  preporuke dali i Odbor za žalbe i Zajednička komisija.

“Ne znam kakvo će raspoloženje biti, ali ću na sjednici zatražiti da se pokrene  parlamentarna istraga, da se obave saslušanja i da vidimo na koji način onda postupiti i kakve preporuke dati. Naravno, tražićemo stručne ljude da obave istragu, pa ćemo vidjeti hoće li biti raspoloženja kolega  iz Komisije da to učinimo, a mislim da treba”, kazao je Bojić.

Šemsudin Mehmedović (SDA), član pomenute komisije, ističe da su ovakve situacije normalna pojava u društvu koje je u krizi.

“Posebno je to prisutno u  institucijama koje imaju direktan kontakt sa građanima, a u krizi  popušta i disciplina. Slažem se da je potrebno provesti  istragu”, kazao je Mehmedović.

(Nezavisne)

Prethodni članakU RS teško i do prosječne plate
Naredni članakDoboj: Proizvod na sniženju skuplji za 15 feninga