U cilju efikasnijeg rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozivao je sve osiguranike, koji u toku 2024. i 2025. godine ispunjavaju uslove za sticanje prava na starosnu penziju, da se obrate u najbližu po-slovnicu Fonda, prema mjestu prebivališta, radi kompletiranja dokumentacije i ažurira-nja podataka bitnih za postupak rješavanja o pravu na penziju.

– Koristimo se prilikom da pozovemo osiguranike da, zajedno sa Fondom, pravovremeno zapo-čnu postupak obezbeđenje nedostajuće dokumentacije i podataka u matičnoj evidenciji osigu-ranika, kako bi, kada ispune uslove, zaključe radni odnos i podnesu zahjev za ostvarivanje prava na penziju, Fond upravni postupak mogao provesti efikasno i u što kraćem roku – navodi se u saopštenju.

Na ovakav način, kako su naveli, uz pravovremenu saradnju osiguranika i Fonda efikasnost i efektivnost stručne službe Fonda u provođenju upravnog postupka bila bi na veoma visokom nivou, a time i zadovoljstvo korisnika uslugama Fonda u ovom slučaju, osiguranika.

– Osiguranicima se preporučuje da prilikom dolaska u najbližu poslovnicu Fonda ponesu raspoloživu dokumentaciju kao što su: radna knjižica ili fotokopija iste, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž), potvrdu staža iz drugih država ako je ista prethodno pribavljena, kao i druge dokaze o stažu koje osiguranik posjeduje – navode u Fondu.

Uslovi pod kojima osiguranik u 2024. godini može ostvariti pravo na starosnu penziju:

Žena: – 65 godina života i 15 godina staža osiguranja
    – 59 godina i 8 mjeseca života i 40 godina penzijskog staža
    – 57 godina i 8 mjeseca života i 35 godina staža osiguranja

Muškarac: – 65 godina života i 15 godina staža osiguranja
  – 59 godina i 8 mjeseca života i 40 godina penzijskog staža

Blagovremeno kompletiranje dokumentacije osiguraniku će omogućiti ostvarivanje prava u roku od 7-15 dana, što je znatno kraće od zakonom propisanog roka od dva mjeseca.

– Ovo se naročito odnosi na osiguranike koji su jedan period svog radnog vijeka proveli van teritorije Republike Srpske za koji je potrebno obezbijediti potvrdu staža iz inostranstva ili Federacije BiH. Bez obezbjeđenja ove potvrde staža Fond ne može pristupiti rješavanju takvih zahtjeva sve do kompletiranja dokumentacije sa tim veoma važnim dokumentom, koji je uslov za rješavanje o pravu na penziju – ističe se.

Stoga, iz navedenih razloga, Fond apeluje na sve osiguranike, koji u ovoj godini stiču uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, da se jave u najbližu poslovnicu Fonda, prema mjestu prebivališta, kako bi započeli i pravovremeno okončali postupak kompletiranja dokumentacije potrebne za postupak rješavanja o pravu na starosnu penziju, nakon što zahtjev osiguranika bude podnesen.

Foto: rtrs.tv

Izvor: RTRS

Prethodni članakGRAD DOBOJ: Odjeljenje za poljoprivredu – Obavještenje za pčelare
Naredni članakNuždić: Pravosuđe na nivou BiH ne želi da se bavi srpskim žrtvama