a osnovu člana 37. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni Glasnik Republike Srpske” broj:79/15,63/20 i 64/22), člana 18. Statuta Javne predškolske ustanove ,,Majke Jugović” Doboj, broj: 373/15,535/21 i 1162/22 Pravilnika o prijemu i boravku djece u Javnu predškolsku ustanovu ,,Majke Jugović” Doboj, broj: 1079/21 od 20.12.2021. godine, Javna predškolska ustanova ,,Majke Jugović” Doboj, raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA REDOVNI PRIJEM DJECE U CJELOVITI RAZVOJNI PROGRAM U

PREDŠKOLSKOJ 2024/2025 GODINI

I

Obavještavaju se roditelji/staratelji da će se prijem prijava za redovni prijem djece za 2024/2025 predškolsku godinu djece ranog i predškolskog uzrasta vršiti u periodu od

15. 05. 2024. godine do 31.05. 2024. godine, za organizacione jedinice:

-Dječiji vrtić u ul.Kneza Lazara,Doboj,

– Dječiji vrtić u ul.Karađorđeva,Doboj,

– Dječiji vrtić u ul.Vojvode Mišića,Doboj,

– Dječiji vrtić u ul.Kralja Petra I,Doboj,

– Dječiji vrtić u ul.Ozrenskih odreda 60,Petrovo.

Polaznici ustanove mogu biti djeca uzrasne dobi od 1(jedne) godine do polaska u školu.

II

Prijava za pohađanje cjelovitog razvojnog programa u predškolskoj ustanovi može se preuzeti u prostorijama Uprave ustanove u Ulici Kneza Lazara bb (novi objekat) u periodu od

7,00 do 15,00 časova.

III

U skladu sa članom 26. Pravilnika o prijemu i boravku djece u Javnu predškolsku ustanovu ,,Majke Jugović” Doboj, broj: 1079/21, prioritet kod prijema imaju djeca:

• Čiji su roditelji lica sa invaliditetom

• Djeca čiji su roditelji samohrani

• Koji imaju status trećeg i svakog narednog djeteta u primarnoj porodici

• Djeca iz porodica kojima je utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodatak

• Djeca pripadnika manjinskih etničkih zajednica

• Djeca sa dužim čekanjem na upis

• Djeca čija su oba roditelja zaposlena

• Djeca iz porodica čiji je uži član obolio od teških oboljenja

• Djeca iz porodica koji su postojeći korisnici ustanove odnosno iz kojih jedno ili više djece već boravi u ustanovi

IV

Radi ostvarivanja prava na prvenstvo kod upisa prema kriterijumima iz tačke III Javnog poziva, podnosilac prijave je obavezan dostaviti relevantne dokaze, kako slijedi:

• Rodni list djeteta

• Rješenje o invalidnosti za ratne vojne invalide ili statusu civilne žrtve rata koje izdaje nadležna služba Gradske uprave

• Uvjerenje o samohranosti roditelja koje izdaje Centar za socijalni rad

• Dokaz da dijete za koje se vrši prijava, ima status trećeg i svakog narednog djeteta u primarnoj porodici,a dokazuje se Izvodom iz matične knjige rođenih za svako dijete.

• Uvjerenje da porodica djeteta za koje se vrši prijava ima utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodatak, koje izdaje JU Javni fond za dječiju zaštitu

• Izjava roditelja/staratelja djeteta o pripadnosti manjinskoj etničkoj zajednici ovjerena kod nadležnog organa (Gradske uprave)

• Dokaz da dijete na listi čekanja za prijem u ustanovu koje izdaje JPU „Majke Jugović“ Doboj

• Potvrde poslodavca o zaposlenosti oba roditelja

• Dokaz od nadležnog ljekara da je uži član porodice obolio od teškog oboljenja koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova

• Dokaz da je dijete iz porodice koji su postojeći korisnici ustanove odnosno iz kojih jedno ili više djece već boravi u ustanovi koje izdaje JPU „Majke Jugović“ Doboj

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza podnosilac prijave ne ostvaruje pravo prvenstva po datom kriterijumu.

V

Prilikom zaključivanja Ugovora o prijemu i boravku djeteta roditelj/staratelj je dužan dostaviti Ljekarsko uvjerenje kojim se potvrđuje da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić.

V.D. Direktora
Anđelka Kuzmić s.r

Foto. rtvdoboj.org

Izvor: JPU „Majke Jugović” Doboj

Prethodni članakDOBOJ: Grad Doboj i srednje škole prezentacijom vještina i znanja obilježile Dan Evrope
Naredni članakDOBOJ: Akademija povodom deset godina od katastrofalnih poplava