Zaštita i unapređenje dječijih prava bio je i ostao primarni cilj Ministarstva pravde Republike Srpske, a Vlada kontinuirano radi na poboljšanju zakona i podzakonskih propisa koji regulišu ovu oblast, izjavio je resorni ministar Miloš Bukejlović.

Bukejlović je za Srnu ocijenio da je veoma važno stvoriti što bolje uslove za razvoj punog potencijala djece jer je svakom djetetu potrebna podrška porodice i zajednice u kojoj odrasta.

– Kada je riječ o dječijim pravima, nikada ne možemo reći da je posao završen. Shodno tome, Ministarstvo pravde uvijek će biti na raspolaganju i dati puni doprinos ostvarenju ovog cilja – rekao je Bukejlović povodom Međunarodnog dana djeteta.

On je naglasio da roditelji i društvo dijele odgovornost za obezbjeđenje i ostvarivanje prava djece, te da svi treba da budu usmjereni, kako na sprečavanje kršenja ili zloupotrebe prava djeteta, tako i na unapređenje njihovih prava.

– Svaki odrasli pojedinac i grupa u društvu imaju svoj dio odgovornosti u zaštiti i unapređenju prava djeteta – poručio je Bukejlović.

Bukejlović je naveo da su prava djeteta sadržana u brojnim ugovorima i međunarodnim dokumentima i treba ih poštovati radi dobrobiti djece.

– Kao što svaka osoba ima svoja prava koja su uređena zakonom, tako i dijete ima prava koja je država dužna da sprovodi. Djeca treba da budu svjesna prava koja imaju, a samim tim i da znaju prepoznati nekoga da zatraže pomoć ako primijete da se njihova prava krše – istakao je Bukejlović.

On je naglasio da se dječija prava zasnivaju na potrebi svakog djeteta da ispuni svoje potencijale, dodajući da su djeca aktivni članovi zajednice čije želje, potrebe i mišljenja treba uvažavati.

– Dječija prava zauzimaju posebnu kategoriju ljudskih prava. Prava djeteta utvrđena su Konvencijom UN o pravima djeteta koja propisuje univerzalne standarde koji obezbjeđuju zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja, te poštovanje i afirmaciju prava djeteta bez diskriminacija po bilo kojem osnovu – rekao je Bukejlović.

On je naveo da svaka država, pa tako i Republika Srpska, nastoji da uspostavi sistem za zaštitu koji bi obezbijedio da se prava djeteta uživaju u što većoj mjeri.

– Vlada Republike Srpske kontinuirano radi na poboljšanju zakona i podzakonskih propisa koji regulišu i imaju u svojoj nadležnosti ostvarivanje i zaštitu dječijih prava – istakao je Bukejlović.

On je dodao da Ministarstvo pravde Republike Srpske, u skladu sa svojim ovlaštenjima, aktivno radi na očuvanju i unapređenju prava djece i njihove dobrobiti.

– U Porodičnom zakonu čiji je obrađivač Ministarstvo pravde, unaprijeđeni su postojeći i uvedeni novi modeli zaštite djeteta i porodice u svim aspektima koji se tiču hraniteljstva, usvojenja, starateljstva i razvoda brakova. Posebna pažnja je posvećena interesima djeteta, zbog čega je propisano da roditelji i ostali članovi porodice ne smiju dijete podvrgavati ponižavajućim postupcima, duševnom i tjelesnom kažnjavanju, odnosno zlostavljanju – rekao je Bukejlović.

On je naveo da je cilj izmjena i dopuna zakona, koje su usvojene u martu po hitnom postupku, bio dodatna zaštita imovinskih prava i interesa djeteta.

Međunarodni dan djece zvanično se obilježava 1. juna od 1950. godine. 

Foto: rtrs.tv/Ustupljena fotografija

Izvor: SRNA

Prethodni članakVulić: Ustavni sud – izvor pravne nesigurnosti, BiH na čelu sa Marfijem i Šmitom nema budućnost
Naredni članakVulić: Sva kuknjava SDS-a unaprijed osmišljena po scenariju koji su im pripremili njihovi strani mentori