Vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Nataša Žugić rekla je da će jedan od prioriteta u 2024. godini biti pripreme savremenog zakona o dragocjenim metalima u Republici Srpskoj, te izmjena i dopuna Zakona o metrologiji.

Govoreći o prioritetima u radu Zavoda u 2024. godini Žugićeva je, između ostalog, istakla i donošenje podzakonskih akata iz oblasti metrologije, dragocjenih metala i standardizacije.

“Jedan od prioriteta biće i sprovođenje pojednostavljenih procedura ovlašćivanja i nadzora nad radom ovlaštenih tijela za verifikaciju mjerila i obrazovanih laboratorija za pripremu mjerila za verifikaciju, kao i tješnja saradnja sa ovlaštenim tijelima za verifikaciju mjerila u Republici Srpskoj, veći inspekcijski metrološki nadzor nad mjerilima zakonske metrologije, predmetima od dragocjenih metala i pretpakovanim proizvodima na cijeloj teritoriji Srpske”, navela je Žugićeva u intervjuu Srni.

Ona je ukazala da su tokom prošle i prethodnih godina uočeni određeni nedostaci prilikom praćenja primjene Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj i Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala u Srpskoj.

“Zavod će zajedno sa nadležnim ministarstvom kroz novi zakon o dragocjenim metalima u Republici Srpskoj i izmjene i dopune postojećeg Zakona o metrologiji u Srpskoj poboljšati zakonska rješenja, što će biti dio Plana rada Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju za 2024. godinu”, napomenula je Žugićeva.

INOVIRATI ZAKON O METROLOGIJI BiH

Žugićeva je navela da Zakon o metrologiji BiH mora biti inoviran budući da je donesen prije 23 godine i ima odredaba koje se različito tumače i sprovode već dugi niz godina.

Ona je napomenula da Zakon, koji je u fazi izrade nametnuo tadašnji visoki predstavnik, mora biti izmijenjen radi jasnijeg definisanja nadležnosti svih institucija u oblasti zakonske metrologije, ali isključivo u skladu sa ustavnim nadležnostima Republike Srpske i uz obavezno učešće predstavnika Srpske.

“Ukoliko se bude radilo na novom zakonu ili izmjenama postojećeg Zakona o metrologiji BiH, Republički zavod za standardizaciju i metrologiju će u tome učestvovati”, rekla je Žugićeva.

TOKOM 2023. URAĐENO MNOGO UPRKOS OGRANIČENIM RESURSIMA

Kada je riječ o radu u 2023. godini, Žugićeva je istakla da je Zavod, uprkos malom broju zaposlenih i ograničenih resursa, realizovao brojne projekte u oblastima zakonske metrologije, kontrole predmeta od dragocjenih metala i standardizacije, te kontrole pretpakovanih proizvoda.

Žugićeva je u intervjuu Srni navela da je, između ostalog, krajem 2023. godine, na osnovu inicijative Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i višegodišnje analize, 10 vrsta medicinskih uređaja sa funkcijom mjerenja uvedeno u oblast zakonske metrologije.

“Time je ova oblast uređena kao što je to već uređeno u Srbiji, kao i u Federaciji BiH, što značajno doprinosi zaštiti zdravlja i bezbjednosti pacijenata”, ukazala je ona.

Žugićeva je rekla da su iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite istakli da je, zbog učestalosti korištenja ovih uređaja, u oblasti zaštite zdravlja ljudi i značaja tačnosti njihovog mjerenja prilikom medicinske dijagnostike i terapijskog tretmana, neophodno da imaju i periodičnu objektivnu potvrdu tačnosti mjerenja /mjerenje u granicama dozvoljene greške/, odnosno da budu verifikovani i imaju prateći metrološki nadzor.

Foto: srna.rs

Izvor: SRNA

Prethodni članakDOBOJ: Jagodić naveo klubove sa kojima će Sloga Meridian odigrati prijateljske utakmice u Antaliji (VIDEO)
Naredni članakDOBOJ: Veliki broj Dobojlija dočekao pravoslavnu Novu godinu na otvorenom (VIDEO)