Predsjednik Udruženja vojnih penzionera Republike Srpske Rade Vuković smatra da Vlada Republike Srpske treba da zaštiti prava Srba u FBiH kako bi dobili realnu tržišnu cijenu za stanove u tom entitetu i da se to pitanje riješi u dogovoru sa Vladom FBiH.

Vuković je ocijenio da je nepravedan i nekorektan Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koje je utvrdila Vlade FBiH i uputila u parlamentarnu proceduru.

– Ljudi koji još nisu vratili stanove u FBiH su oštećeni. Trebalo je da donesu sličan zakon kao u Republici Srpskoj gdje su uglavnom vraćeni stanovi nosiocima stanarskog prava – istakao je Vuković.

On je rekao da u FBiH ima oko 200 vojnih stanova na koje pravo nisu vratili vojni penzioneri bivše ЈNA i Vojske Repubilke Srpske.

Vlada FBiH je 9. januara u Mostaru utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te ih uputila u dalju parlamentarnu proceduru.

Nacrtom izmjena i dopuna Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, između ostalog, reguliše se pitanje raspolaganja stanovima ukoliko davalac stana na korištenje nije podnio zahtjev za vraćanje stana na raspolaganje u propisanom roku na način da se u tom slučaju stan stavlja na raspolaganje opštini na čijem se području nalazi.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo predviđa se i da nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor, a koji je nakon 14. decembra 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorije BiH, a nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od FBiH u iznosu od 1.000 KM po metru kvadratnom stana, umanjenu za amortizaciju po stopi od jedan odsto godišnje.

Foto: rtrs.tv

Izvor: RTRS

Prethodni članakIZIS u funkciji u šest domova zdravlja
Naredni članakU Srpskoj rođene 24 bebe; Doboj bogatiji za pet novih stanovnika