Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH realizuje brojne aktivnosti koje za cilj imaju sprečavanje svakog oblika diskriminacija, te obezbjeđenje jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom.

U fokusu ovogodišnjeg Međunarodnog dana lica sa invaliditetom, koji VSTS obilježava s ciljem promovisanja značaja zaštite prava ranjivih kategorija društva, jeste obezbjeđenje sprovođenja postupaka oduzimanja poslovne sposobnosti u skladu sa načelima Konvencije UN o pravima lica sa invaliditetom, saopšteno je iz VSTS-a.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Konvencija UN o pravima lica sa invaliditetom, kao i drugi međunarodni dokumenti, polaze od temeljnog načela da svaki čovjek ima urođena, jednaka, neotuđiva i osnovna prava koja proizlaze iz dostojanstva ljudskog bića.

S ciljem obezbjeđenja jednog od osnovnih ljudskih prava, prava na rad, VSTS BiH je sproveo analizu predmeta oduzimanja poslovne sposobnosti na sudovima u BiH, te utvrdio potrebu usklađivanja postupanja sudova i vještaka sa standardima uspostavljenim Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom.

Riječ je o konvenciji kojom je akcenat pomjeren sa oduzimanja poslovne sposobnosti na kreiranje sistema podrške, kojim će se licima sa invaliditetom omogućiti ostvarivanje poslovne sposobnosti s ciljem jačanja vještina ovih lica.

Na osnovu rezultata analize, VSTS BiH je izdao preporuke sudovima, kojima se skreće pažnja na načela Konvencije UN o pravima lica sa invaliditetom, stavove Evropskog suda za ljudska prava u ovim predmetima, potrebu preispitivanja nalaza vještaka u svjetlu navedene Konvencije, zakonsku obavezu pozivanja osobe, kojoj se oduzima poslovna sposobnost, na sva ročišta za raspravljanje o prijedlogu…

VSTS će u narednom periodu, a u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca i nadležnim ministarstvima pravde, razmotriti mogućnost realizacije adekvatnih obuka, kako bi sudije i vještaci neuropsihijatrijske struke stekli potrebna znanja i vještine koje će omogućiti sagledavanje ove problematike u kontekstu važećih međunarodnih načela, kako bi se obezbijedilo da se lišavanju poslovne sposobnosti pribjegava onda kada je to zaista neophodno i u obimu u kojem je to neophodno.

VSTS BiH svoju podršku u obezbjeđenju jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom, najvećim dijelom pruža kroz aktivnosti projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH”, koji realizuje uz podršku Švedske.

Foto: rtrs.tv

Izvor: SRNA

Prethodni članakTrivić: Najniža plata treba da bude od 750 do 780 KM
Naredni članakDodik: U Briselu ćemo vidjeti koliko je Evropa ozbiljna prema nama