Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske, po hitnom postupku.

Ovim zakonom preciziraju se norme vezane za poslove tužilačke uprave, kao i uvođenje kontrole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u tužilaštvima, na određeno ili neodređeno vrijeme, na osnovu čega se stvaraju pretpostavke za praćenje primjene Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Dakle, vrši se dopuna odredbe koja se odnosi na nadležnosti Ministarstva pravde u smislu kontrole nad radom tužilačke uprave, u vidu nadzora nad finansijskim i materijalnim poslovanjem tužilaštava, kao i odredaba koje se odnose na postupanje resornog ministarstva u slučaju postojanja nepravilnosti u primjeni ovog zakona i drugih propisa te kontrole nad sprovođenjem javnih konkursa u tužilaštvima.

Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi jačanja nadzora Ministarstva nad radom tužilačke uprave, kao i procedure zapošljavanja s obzirom na to da je to organ koji se finansira iz budžeta.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, po hitnom postupku.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj pristupilo se nakon sprovedene detaljne analize trenda rasta plata nosilaca pravosudnih funkcija.

Naime, ako bi se nastavio trend povećanja plata, uslovljen primjenom člana 6. važećeg zakona, zasigurno bi doveo do značajnog nesklada u platama između nosilaca pravosudnih funkcija s jedne strane i svih drugih budžetskih korisnika s druge strane, te je bilo svrsishodno pristupiti izmjeni na način da se poveća iznos prosječne bruto plate iz člana 6. važećeg zakona sa iznosa od 1.625 KM na iznos od 2.600 KM, navedeno je u saopštenju.

Na današnjoj sjednici, Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, po hitnom postupku.

Izmjenama i dopunom zakona stvaraju se pretpostavke da se zaposlenima u institucijama pravosuđa Republike Srpske mogu isplatiti naknade zbog prirode posla koju obavljaju, radi poboljšanja njihovog materijalnog položaja dok će se visina naknade propisati odredbama posebnog kolektivnog ugovora, za svako radno mjesto, pojedinačno.

Navedeni zakon obuhvata zaposlene u sudovima, javnim tužilaštvima Republike Srpske, Pravobranilaštvu Republike Srpske, Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske i Sudskoj policiji Republike Srpske.

Vlada Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, po hitnom postupku.

Predloženim zakonom upotpunjuje se zakonski okvir i omogućuje da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, u situacijama u kojima je prijavljen nestanak maloljetnog lica, nakon izvršene procjene, hitno putem savremenih sredstava komunikacije obavijesti javnost o nestanku maloljetnog lica tako što će javno objaviti informacije koje mogu biti od značaja za njegov pronalazak.

Dodatno se definiše zakonski okvir za uvođenje sistema hitnog obavještavanja javnosti o nestanku djeteta, odnosno uspostavljanje “Amber alert” sistema, odnosno sistema “Pronađi me” na području Republike Srpske.

Pored navedenog, donošenjem ovog zakona definiše se, u dijelu koji se odnosi na odredbe prestanka radnog odnosa zbog ostvarivanja uslova za sticanje starosne penzije policijskih službenika, da osnov za prestanak radnog odnosa policijskog službenika bude 55 godina života i 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Takođe, ovim zakonom stvara se zakonski okvir za izuzetak, koji će omogućiti policijskom službeniku koji navrši 40 godina penzijskog staža da može podnijeti zahtjev za prestanak radnog odnosa radi ostvarivanja prava na penziju, bez obzira na godine života, do 31.12.2025. godine. Navedeno zakonsko rješenje doprinijeće adekvatnom i efikasnom obavljanju poslova i zadataka iz nadležnosti ovog Ministarstva.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o uspostavljanju Sistema hitnog obavještavanja javnosti u slučaju nestanka maloljetnog lica “Pronađi me” u Republici Srpskoj.

Vlada Srpske je usvojila i Informaciju kojom se prihvataju projektni planovi opštine Čelinac i opštine Brod u projektu “Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II”.

Vlada se upoznala sa Informacijom o toku realizacije projekta Male olimpijske igre Republike Srpske za školsku 2023/2024. godinu, i istu usvojila.

Vlada Srpske usvojila je i Informaciju o izradi prijedloga upravljanja krizom lanaca snabdijevanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Opširnije o sjednici vlade možete pročitati ovdje.

Foto: rtrs.tv

Izvor: RTRS

Prethodni članakFond zdravstvenog osiguranja: Odobreno kreditno zaduženje od 100 miliona KM
Naredni članakVRIJEME: Sutra pretežno oblačno sa slabim pljuskovima