Vlada Srpske dala je saglasnost da se 4.380.000 KM doznače Institutu za javno zdravstvo Srpske za finansiranje obavezne imunizacije.

Ova sredstva se, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, obezbjeđuju u budžetu Republike, a biće doznačena u skladu sa procedurom dodjele granta.

Vlada Srpske prihvatila je Informaciju o planiranoj imunizaciji u ovoj godini, te se upoznala sa informacijama o izvršenoj obaveznoj imunizaciji u proteklom periodu.

– Analizom dostavljenih podataka od zdravstvenih ustanova kod većine vakcina uočeno da je obuhvat vakcinacije u prvoj godini života /primovakcinacija/ bio više od 90 odsto, a u revakcinaciji između 65 i 76 odsto, što nije dovoljno za ostvarivanje kolektivnog imuniteta – saopšteno je iz Vlade Srpske.

Uočen je značajan pad obuhvata u revakcinaciji kombinovanom vakcinom protiv difterije, tetanusa, pertusisa, dječije paralize i hemofilus influence što doprinosi povećanju boja djece koja nisu kompletno vakcinisana i samim tim su osjetljivija za oboljevanje.

Kada je riječ o MRP vakcini protiv morbila, rubele i parotitisa, obuhvat vakcinacijom prvom i drugom dozom vakcine je daleko od potrebnih 95 odsto i više za ostvarenje kolektivnog imuniteta u populaciji.

Posmatrajući po godinama, bilježi se konstantan pad u obuhvatu vakcinacijom i revakcinacijom protiv morbila MRP vakcinom.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjeća da se dječije zarazne bolesti mogu efikasno spriječiti vakcinacijom, te da je izuzetno važno da se djeca redovno vakcinišu u skladu sa kalendarom obavezne vakcinacije, kao i da djeca koja možda nisu kompletno vakcinisana što prije nadoknade propuštene doze.

Vakcinacijom se stvara i kolektivni imunitet i čuva kako sam pojedinac, tako i drugi u njegovoj okolini.

Utvrđen Prijedlog izmjena porodičnog zakona

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, po hitnom postupku, s ciljem dodatne zaštite imovinskih prava i interesa djeteta.

Ministarstvo pravde Srpske je kao obrađivač ovog zakona primilo više inicijativa udruženja građana čiji je primaran cilj djelovanja zaštita porodice i djece za izmjenama člana 335. Porodičnog zakona, koja se odnosi na ograničavanje raspolaganja imovinom kada su u pitanju novčana sredstva djeteta.

Ove inicijative su obrazložene da ova novina u porodičnom zakonodavstvu dovodi do niza poteškoća u primjeni kod organa starateljstva, u bankarskom sektoru /raspolaganje štednjom/, kao i kod samih roditelja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

– Podsjećamo da zaštita imovinskih prava i interesa djeteta nije novina u pravnom sistemu Srpske. Јoš davne 1979. godine u Porodičnom zakonu tadašnje SRBiH bilo je predviđeno rješenje da roditelji mogu raspolagati imovinom djeteta /pokretnim stvarima veće vrijednosti i nepokretnosti/, samo kada je to za potrebe djeteta. Isto rješenje je preuzeto i u Porodičnom zakonu iz 2002. godine – navodi se u saopštenju.

Ministarstvo pravde, kao obrađivač Porodičnog zakona, odnosno članovi radne grupe koji su učestvovali u izradi ovog zakona su predmetnu inicijativu razmotrili i prepoznali kao opravdanu, ali ne iz razloga što “ograničavanje raspolaganja imovinom kada su u pitanju novčana sredstva djeteta” nije u skladu sa Ustavom Srpske, već iz razloga poteškoća u samoj primjeni.

– Član 335. zakona je izmijenjen na način se u stavu 3. i 4. propisuje da se nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika mogu otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta i to samo ako su iscrpljene sve mogućnosti lica koja su po zakonu dužna da izdržavaju dijete, a da imovinom maloljetnog djeteta roditelji mogu raspolagati samo uz prethodnu saglasnost organa starateljstva – navodi se u saopštenju.

Izvršene su i druge korekcije u svrhu unapređenja porodičnopravnih odnosa ili su u funkciji korekcija i usaglašavanja postojećih rješenja.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjeća da se dječije zarazne bolesti mogu efikasno spriječiti vakcinacijom, te da je izuzetno važno da se djeca redovno vakcinišu u skladu sa kalendarom obavezne vakcinacije, kao i da djeca koja možda nisu kompletno vakcinisana što prije nadoknade propuštene doze.

Vakcinacijom se stvara i kolektivni imunitet i čuva kako sam pojedinac, tako i drugi u njegovoj okolini.

Ugroženim kategorijama 500.000 kilogrami brašna i paketi osnovnih namjernica

Ministarstvo trgovine i turizma je zaduženo da putem Crvenog krsta Republike Srpske ugroženim kategorijama stanovništva podijeli 500.000 kilograma brašna i paketa osnovnih životnih namirnica iz zaliha robe nabavljenih u postupku interventne nabavke.

Vlada Srpske je na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju o donaciji robe iz interventnih nabavki Crvenom krstu Republike Srpske, saopšteno je iz Vlade Srpske.

Ministri su na sjednici usvojili i Odluku o dopuni Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2024. godini, sa raspodjelom sredstva, a ovom dopunom se u prioritetne projekte uvrštava šest novih projekata, čime će ova lista sadržati 11 projekata čija je ukupna vrijednost 53,3 miliona KM.

Na osnovu ove Odluke u prioritetnu listu projekata uvrštena je sanacija objekta Osnovne škole “Nikola Tesla” Derventa, u iznosu od 5.272.000 KM, a biće obezbijeđen i milion KM za projekat izgradnje osnovne škole u Istočnom Novom Sarajevu, dok će iz javnih investicija sa tri miliona KM biti sufinansiran projekat izgradnje sportske dvorane u Doboju.

Takođe, iz javnih investicija planirano je i četiri miliona KM za izgradnju objekta za potrebe Policijske uprave Istočno Sarajevo, kao i 9,3 miliona KM za nastavak radova na uređenju i sanaciji vodoprivrednih objekata na teritoriji sliva Save, dok je dva miliona KM planirano za prvu fazu dogradnje i proširenja sistema protivgradne zaštite Republike Srpske.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška 13.190.234,25 KM za prošlu godinu, kako bi se realizovala podrška razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija, putem dodjele podsticaja, a u skladu sa finansijskim planovima potrošnje za navedeni period.

Na sjednici je donesena i Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška 1.410.000 KM za prošlu godinu za realizaciju subvencija putem podsticaja za povećanje plate radnika, a u skladu sa finansijskim planovima potrošnje za navedeni period, kao i na Plan utroška 380.000 KM za realizaciju provođenja Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i uspostavljanja poslovnih zona, putem dodjele podsticaja za digitalnu transformaciju, tehnološku inovaciju i očuvanje starih zanata, a u skladu sa finansijskim planovima potrošnje za navedeni period.

U saopštenju se dodaje da je donesena i Odluka, takođe za prošlu godinu, o davanju saglasnosti na Plan utroška 72.000 KM, kako bi se realizovala podrška učešću i organizaciji sajmova i manifestacija u svrhu razvoja privrede i preduzetništva, putem dodjele podsticaja, a u skladu sa finansijskim planovima potrošnje za navedeni period.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Plan utroška 200.000 KM za sufinansiranje projekata studentskih organizacija.

Na osnovu Pravilnika o postupku utvrđivanja kriterijuma za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija proveden je konkurs i nakon vrednovanja Komisija za izbor programa i projekata je sačinila konačan prijedlog da se raspoloživa sredstva dodijele za 29 programa, odnosno projekata.

Utvrđen Nacrt zakona o samostalnim preduzetnicima 

Takođe, na sjednici je utvrđen Nacrt zakona o samostalnim preduzetnicima čiji je cilj razvoj i unapređivanje poslovanja samostalnih preduzetnika, zaštita starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, te njihova bolja vidljivost u privredi.

Zakonom se uređuju poslovna obilježja preduzetnika, postupak registracije, organizovanje preduzetnika i nadzor, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je dopunu uredbe o načinu i postupku dodjele sredstava direktne podrške Fonda solidarnosti Republike Srpske za prevazilaženje posljedica izazvanih zaraznim bolestima životinja.

– Predloženim izmjenama propisuje se da su korisnici koji mogu dobiti pravo na podršku samo oni koji se pridržavaju svih propisanih veterinarskih mjera i imaju obilježene životinje. Pravo na podršku ne mogu ostvariti korisnici koji ne poštuju propisane veterinarske mjere, a posebno mjere koje se odnose na kretanje životinja iz zaraženog i ugroženog područja – navodi se u saopštenju.

Utvrđeni prijedlozi izmjena Zakona o parničnom i vanparničnom postupku 

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, po hitnom postupku, radi njegovog usklađivanja sa Porodičnim zakonom i unapređenja parničnog postupka.

Stupanjem na snagu Porodičnog zakona bilo je neophodno pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na propisivanje posebnog postupka u bračnim i porodičnim odnosima, u sporovima o vršenju roditeljskog prava i održavanju ličnih odnosa sa djetetom, u sporovima radi utvrđivanja, odnosno osporavanja očinstva i materinstva, te u sporovima o izdržavanju maloljetne djece ili djece nad kojom je produženo roditeljsko pravo, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, po hitnom postupku, radi usklađivanja sa Porodičnim zakonom i unapređenja vanparničnog postupka.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku pristupilo se s ciljem njegovog usklađivanja sa Porodičnim zakonom i to u dijelu koji se odnosi na propisivanje postupka oduzimanja djeteta, privremenog izdvajanja djeteta iz porodice, uređenja održavanja ličnih odnosa djeteta sa srodnicima i drugim licima, te zaštite imovinskih prava djeteta.

Foto: rtrs.tv/Ustupljena fotografija

Izvor: RTRS

Prethodni članakKalabuhov: Diplomatija bez bahatog uplitanja stranog faktora – suština funkcionisanja BiH
Naredni članakAmbasada SAD o navodima Sanje Vulić