Vlada Republike Srpske donijela je danas Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzije.

Ovom Odlukom je predviđeno da se opšti bod i penzije vanredno usklade tako da se povećaju za 0,64 odsto počev od 01. januara 2022. godine.

– Zajedno sa redovnim usklađivanjem penzija od 01. januara 2022. godine, koje iznosi 3,36 odsto, penzije ostvarene do 31 decembra 2021. godine će biti uvećane za ukupno četiri odsto – saopšteno je iz Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o određivanju iznosa najniže penzije u smislu člana 85. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Iznosi najniže penzije od 01. januara 2022. godine, određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar 2021. godine, povećani za navedeni ukupni procenat usklađivanja penzija, odnosno za četiri odsto. Isplata najniže penzije po ovoj odluci počinje od 01. januara 2022. godine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, po hitnom postupku.

Razlozi za dopune zakona sadržani su u potrebi daljeg unapređenja tržišta hartija od vrijednosti, s ciljem da se privrednim društvima omogući efikasniji i lakši pristup izvorima kapitala u okolnostima njihove smanjene likvidnosti usljed ekonomskih poremećaja prouzrokovanim pandemijom virusa korona.

Na taj način se stvara pravni osnov da se javna ponuda akcija emitenta može okončati prije isteka roka za upis i uplatu i u slučaju da su vlasnici akcija, koristeći pravo preče kupovine, upisali i uplatili akcije nove emisije najmanje u procentu utvrđenom za uspješnost. Po završetku javne ponude akcija, koja je okončana na navedeni način, u slučaju da upisane akcije ne budu uplaćene, one ne proizvode pravne posljedice i ne mogu biti u pravnom prometu.

Za razliku od razvijenih finansijskih tržišta na kojima se nalazi široka lepeza finansijskih instrumenata i pružalaca usluga u vezi s njima, domaće tržište hartija od vrijednosti, još uvijek karakteriše manja raznolikost ponuđenih hartija, njihova nedovoljna likvidnost i, generalno, skromniji interes za korišćenje tržišnih potencijala od samih emitenata i od domaćih ovlašćenih učesnika, ali i investitora.

https://twitter.com/Vlada_Srpske/status/1486692373216346115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1486692373216346115%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flat.rtrs.tv%2Fvijesti%2Fvijest.php%3Fid%3D461515

Osnaživanje i osavremenjavanje ovog zakona stoga se vrši fazno, u onim oblastima za koje su primjeri prakse pokazali da su ili nedovoljno afirmativne ili, čak, nisu cjelishodne, odnosno usaglašene sa željenim ciljevima uređenja i kao takve predstavljaju smetnju efikasnom pravu privrednih društava.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o audio-vizuelnim djelatnostima.

Ovim zakonom uređuje se obavljanje, organizovanje i finansiranje audio-vizuelnih djelatnosti i njima komplementarnih djelatnosti, proizvodnja, iznajmljivanje, promet, javno prikazivanje, zaštita i čuvanje audio-vizuelnog djela na teritoriji Republike Srpske, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti.

Cilj ovog zakona je podsticanje razvoja audio-vizuelnih djelatnosti i promocija audio-vizuelnog stvaralaštva u Republici Srpskoj, uspostavljanje sistema podrške razvoju audio-vizuelnih djelatnosti i očuvanje vrijednosti domaćeg audio-vizuelnog djela, zaštita prava i interesa korisnika, te stvaranje uslova za domaću i međunarodnu koprodukciju.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama, koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos, ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31 decembra 2022. godine.

Uplata doprinosa izvršiće se iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Zadužuje se Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da za uplatioce doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike ako nema uplatilaca doprinosa, objavi javni poziv za korišćenje navedenih sredstava.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene Aerodrom Trebinje.

Foto: Vlada Srpske

Izvor: RTRS

Prethodni članakKecmanović: Dodik kao opsesija kolektivnog Zapada
Naredni članakPalmer i Ajhorstova zatražili analizu teksta izmjena Izbornog zakona