Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske uvećao je novčane stimulanse za samozapošljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom i prvi put uveo diferencijaciju iznosa u zavisnosti od kategorije i procenta invaliditeta, izjavio je direktor Fonda Stevica Dronjak.

On je naveo da je za ratne vojne invalide i civilne žrtve rata predviđeno 7.000 KM ako je invalidnost 40, 50 i 60 odsto, 8.000 KM za 70 i 80 odsto invalidnosti, te 10.000 KM za 90 odsto i više.

Osobe sa tjelesnim oštećenjem od 70 odsto imaju pravo na novčani stimulans 9.000 KM, sa tjelesnim oštećenjem od 80 odsto na 10.000 KM, a sa tjelesnim oštećenjem od 90 i 100 odsto na 12.000 KM.

– Važno je napomenuti da se visina stimulansa povećava za 1.000 KM ako poslodavac u stalni radni odnos primi žensku osobu sa invaliditetom ili osobu sa invaliditetom mlađu od 35 godina – rekao je Dronjak Srni.

Kada je riječ o samozapošljavanju, za lica sa tjelesnim oštećenjem od 70 i 80 odsto podrška je 8.000 KM, a za lica sa tjelesnim oštećenjem od 90 i 100 odsto 10.000 KM.

Dronjak je podsjetio da su ranije stimulansi bili jednaki i za tjelesna oštećenja i za ratne vojne invalide i za lica sa intelektualnim poteškoćama, da su do prošle godine iznosila 4.500 KM, a u 2023. su uvećana na 7.000 KM bez obzira na kategoriju i procenat invalidnosti, te da je novu odluku donio Upravni odbor Fonda i da se primjenjuje od ove godine.

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, te podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast, ova sredstva koriste se isključivo za prilagođavanje radnog mjesta osobi sa invaliditetom, prilagođavanje uslovima rada i kupovinu mašina i alata, opreme ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe sa invaliditetom.

Foto: rtrs.tv

Izvor: sRNA

Prethodni članakSijarto: Podrška ulasku BiH u EU
Naredni članakCvijanović: Uvijek sa radošću dočekujemo drage prijatelje