Poreska uprava Republike Srpske objavila je Јavni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije prve grupe obveznika fiskalizacije, čime i zvanično počinje novi sistem fiskalizacije u Republici Srpskoj za poreske obveznike.

Јavni poziv, u skladu sa Pravilnikom o dinamici fiskalizacije, sadrži obaveze obveznika fiskalizacije, operatera fiskalnog sistema i Poreske uprave, te rokove u kojima se sprovodi postupak inicijalne fiskalizacije.

Prema tome, prvoj grupi obveznika fiskalizacije pripadaju dosadašnji obveznici fiskalizacije koji su bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet robe i usluga preko postojećih fiskalnih kasa, kao i oni koji su do danas registrovali obavljanje djelatnosti za koje postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase do dana objavljivanja Јavnog poziva za ovu grupu.

S tim u vezi, Poreska uprava poziva obveznike prve grupe fiskalizacije da najkasnije u roku od 60 dana, odnosno do 17. juna 2024. godine, pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije podnošenjem prijave za registraciju poslovnog prostora, zahtjeva za izdavanje bezbjednosnog elementa i zahtjeva za subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije. Sve te prijave podnose se elektronskim putem posredstvom internet stranice Poreske uprave Republike Srpske www.poreskaupravars.org e-Usluge-Podnošenje prijava.

Obaveza Poreske uprave je da sprovede postupak registracije poslovnog prostora i mjesta prometa, postupak izdavanja bezbjednosnog elementa i postupak subvencionisanja troškova inicijalne fiskalizacije.

Dakle, preduslov za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije je da poreski obveznik sa Poreskom upravom ima zaključen ugovor o korišćenju Elektronskog sandučeta Poreske uprave i ugovor sa ovlašćenim operaterom fiskalnog sistema radi isporuke i postavljanja elektronskih fiskalnih uređaja.

Naime, novi Zakon o fiskalizaciji je u članu 8. propisao postojanje operatera fiskalnog sistema, te je Poreska uprava Republike Srpske, na osnovu sprovedenog postupka javnog poziva i uslova koje je operater dužan da ispuni, odobrila operatera fiskalnog sistema.

U skladu sa Јavnim pozivom, obaveza operatera je da izvrši isporuku i postavljanje elektronskog fiskalnog uređaja, što podrazumjeva uslugu obuke poreskog obveznika, postavljanje sistema za obradu fiskalnih računa, ugradnju softvera za izdavanje računa, integraciju bezbjednosnog elementa i povezivanje sa sistemom za upravljanje fiskalizacijom najkasnije do isteka roka za fiskalizaciju prve grupe obveznika fiskalizacije. Pored toga, obaveza operatera je i da odmah nakon uspostavljanja fiskalne konekcije u poslovnom prostoru obveznika fiskalizacije izvrši izuzimanje fiskalnog modula iz fiskalne kase i najkasnije u roku od osam dana dostavi ga Poreskoj upravi.

Rok za okončanje postupka inicijalne fiskalizacije odnosno za registrovanje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja prve grupe obveznika u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i podzakonskim aktima, je šest mjeseci od dana isteka roka za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije, tj. 17. decembra 2024. godine.

Paralelno sa objavom Јavnog poziva, Poreska uprava Republike Srpske danas započinje i medijsku kampanju kojom će obveznicima fiskalizacije u Republici Srpskoj predstaviti sve potrebne korake i preduslove koje trebaju ispuniti kako bi brzo i jednostavno prešli na novi sistem fiskalizacije, kao i sve prednosti nove fiskalizacije. Kampanja će, u skladu sa Pravilnikom o dinamici fiskalizacije biti realizovana putem štampanih, digitalnih i elektronskih medija, kroz objavu sadržaja Јavnog poziva, te emitovanjem promotivnih video spotova, koji imaju cilj bolju informisanost obveznika o novom sistemu fiskalizacije.

Takođe, za svu potrebnu podršku i pomoć, kako bi što jednostavnije prešli na novu fiskalizaciju, Poreska uprava Republike Srpske će biti na raspolaganju poreskim obveznicima putem Kontakt centra u Sektoru za usluge poreskim obveznicima, na brojeve telefona ili mejl adresu istaknutu na internet stranici Poreske uprave Srpske.

Foto: rtrs.tv

Izvor: RTRS

Prethodni članakDOBOJ: Održana radionica o mentalnom zdravlju porodice i stilovima roditeljstva (VIDEO)
Naredni članakIzbore sprovodi RIK, zaštitu izbornog prava vrši i Vrhovni sud Srpske