Vijesti

U Doboju “Dani socijalne, porodične i dječije zaštite”

Savez udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske organizuje godišnji stručni skup “Dani socijalne, porodične i dječije zaštite” koji će se održati od 03.06. do 05.06.2019. godine, sa početkom u 15 časova u Doboju, Hotel „Park“. Ovogodišnji skup nosi naziv „Aktuelno stanje i perspektive pružanja usluga socijalne, porodične i dječije zaštite u RS sa fokusom na kvalitet rada i upravljanje ljudskim resursima“.

Namjera organizatora je da na jednom mjestu okupi predstavnike zakonodavne vlasti, stručne radnike – praktičare, Ombudsmana, predstavnike Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, obrazovne institucije, sindikalne predstavnike, te predstavnike strukovnih udruženja iz zemlje i okruženja radi razmatranja pitanja važnih za socijalni rad i socijalnu zaštitu u Republici Srpskoj. Otvaranju skupa će ove godine prisustvovati i predstavnik Grada Doboj, Sanja Vulić, predsjednik Skupštine grada Doboja. 

Cilj socijalne zaštite jeste pomoć i podrška određenim vulnerabilnim i ugroženim socijalnim grupama kao što su djeca bez roditeljskog staranja, djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, djeca sa društveno neprilagođenim ponašanjem, materijalno neobezbjeđena i za rad nesposobna lica, stari, zavisnici od psiho-aktivnih supstanci, lica sa psi­hičkim poremećajima, lica sa invaliditetom, žrtve nasilja, žrtve trgovine ljudima, lica koja se zbog nepredviđenih događaja nađu u stanju akutne humanitarne potrebe i dr. Zadatak sistema socijalne zaštite jeste da odgovori na te probleme i potrebe građana, a u krajnjoj instanci da doprinese unaprijeđenju socijalnog stawa u državi kao i poboljšanju kvaliteta života svih građana. 

Foto: bijeljina.org

Izvor: RTV Doboj

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close