Samo kroz elektronski servis “E-beba” za prijavu novorođenčeta, građani po jednom postupku uštede 230 KM. Ako u Srpskoj ima 10.000 rođenja djece godišnje, uštedi se više od 2,3 miliona KM.

Direktor Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske Denis Turkanović najavio je u intervjuu Srni uspostavljanje republičkog data centra, u kojem će biti skladištena i održavana kompletna informaciono-komunikaciona infrastruktura sistema uprave.

Turkanović je rekao da ubrzan i dinamičniji razvoj elektronske uprave podrazumijeva i značajnije investicije.

– Ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura se nalazi i skladišti na različitim lokacijama, a objedinjavanjem na jednom mjestu će se omogućiti brojni benefiti, kako u kontekstu funkcionalnog korištenja, tako i u dijelu informacione bezbjednosti – istakao je Turkanović.

On je dodao da je riječ o ključnoj i kritičnoj informaciono-komunikacionoj infrastrukturi koja će, osim organa uprave, obuhvatiti infrastrukturu ostalih pružalaca usluga i privatnog sektora.

Osnivanje data centra predviđeno je i u Programu ekonomskih reformi Srpske za ovu godinu, a Turkanović je naveo da je u planu i izrada studije izvodljivosti za izvođenje ovog projekta gdje će konsultovati najbolje prakse, te pronalaženje adekvatnih izvora finansiranja.

Umjesto štampanja gomile papira, imaćemo uštede

Govoreći o elektronskoj upravi, on je naveo da je prethodni period karakterisala digitalizacija poslovanja organa i više od 230 različitih registara u elektronskom obliku.

Turkanović je istakao da elektronsku upravu žele da digitalizuju radi niza benefita koji se, prije svega, ogledaju u tome da građani mnogo lakše mogu da koriste usluge, odnosno da štede vrijeme i novac.

– Sa aspekta organa uprave, umjesto da štampamo gomilu papira nećemo imati potrebu za tim nego ćemo ostvarivati uštede. S jedne strane to vodi ka poboljšanju opšte produktivnosti društva u pružanju različitih usluga, a sa druge strane snižavanju troškova – rekao je Turkanović.

On je napomenuo da samo kroz elektronski servis “E-beba”, odnosno elektronske prijave novorođenčeta, građani po jednom postupku štede 230 KM.

– Ako imamo 10.000 rođenja djece godišnje, govorimo o više od 2,3 miliona KM ušteda koje građani ostvaruju na godišnjem nivou – rekao je Turkanović.

Kada je riječ o privredi, on je podsjetio da je godinama aktivan i servis “onlajn” registracije poslovnih subjekata.

Elektronski sertifikati

Govoreći o digitalnim identitetima, on je rekao da je u prethodnom periodu uspostavljeno sertifikaciono tijelo koje je nosilac poslova sertifikacije za organe uprave i pruža uslugu izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata za elektronski potpis i pečat za privredu, građane i organe uprave.

– Masovna produkcija kvalifikovanih elektronskih sertifikata za elektronski potpis i pečat je usluga koju treba da omogućimo našem sertifikacionom tijelu. Već sada Poreska uprava Republike Srpske koristi kvalifikovane elektronske sertifikate i to je prva institucija u Srpskoj koja svoje dokumente izdaje u izvornoj elektronskoj formi. To je praksa koju kroz masovnu produkciju kvalifikovanih elektronskih sertifikata treba da proširimo i na ostale organe – naglasio je Turkanović.

Nakon uspostavljanja data centra i kvalifikovanog elektronskog potpisa, direktor Agencije je naveo da će biti potrebno omogućiti i kvalifikovanu elektronsku dostavu elektronskih dokumenata i podataka što će biti urađeno kroz razvoj platforme – elektronsko sanduče, a usluge će se plaćati posredstvom platforme za elektronska plaćanja.

– Kada sve to budemo imali razvijeno, onda će naši građani i privreda osjetiti benefite razvijene elektronske uprave i to je naše aposlutno opredjeljenje kako ove, tako i narednih godina. Za sve to je potrebno vremena – poručio je Turkanović.

On je rekao da je izvjesno da će Agencija u ovoj godini, kroz veliku analizu razvijenosti elektronske uprave, koju su započeli u decembru odmah po osnivanju Agencije, uspostaviti registre da bi mogli pratiti razvoj elektronske uprave, i to registar IKT projekata i propisa, procedura, postupaka i usluga dostupnih u elektronskoj formi i kadrova koji se bave poslovima razvoja elektronske uprave.

– Јasno je da se razvoj ključne informaciono-komunikacione infrastrukture neće desiti u kratkom vremenskom periodu, ali ćemo u saradnji sa ministarstvima izvršiti inventuru administrativnih postupaka i vidjećemo šta je to što može da se uradi odmah – rekao je Turkanović.

Uloga Agencije u izradi socijalne karte

Kao još jedan važan posao kojim se bavi Agencija, Turkanović je naveo izradu cjelovite liste korisnika u oblastima relevantnih za izradu socijalne karte.

– Riječ je o listi građana koji su koristili neko od socijalnih davanja u prethodnom periodu. S obzirom na to da je riječ o raznovrsnim socijalnim davanjima, Vlada Srpske je identifikovala devet institucija koje su bile zadužene da dostave podatke o socijalnim davanjima iz 2022. godine – rekao je Turkanović.

On je dodao da je Agencija preuzela i razmotrila obim i kvalitet tih podataka i da će u skorije vrijeme izvjestiti Vladu o izrađenoj cjelovitoj listi korisnika, te će pripremiti preporuke nadležnim organima kako da unaprijede svoje evidencije što će voditi i kvalitetnijem odlučivanju u vezi sa dodjelom socijalnih davanja u narednom periodu.

Turkanović je ocijenio da Agencija ima kvalitetnu saradnju sa institucijama koje se bave razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija u zemljama regiona, napominjući da ova oblast u regionu zauzima prioritetno mjesto u realizaciji društvenih i ekonomskih ciljeva.

– Osnivanjem Agencije i Republika Srpska to stavlja na taj nivo prioriteta u smislu da je osnovan organ koji je samostalan i koji može da se posveti i bavi samo tim poslom – zaključio je Turkanović.

Ubrzati razvoj i primjenu IKT-a i elektronske uprave

Obezbjeđivanje sistematičnog i ubrzanog razvoja i primjene informaciono-komunikacionih tehnologija i elektronske uprave u Republici Srpskoj cilj je kojem teži Agencija, čija su četiri ključna seta aktivnosti – regulatorne, implementacione, podsticajne i edukativne, kao i nadzorne, izjavio je Turkanović.

Turkanović je istakao da je Vlada Republike Srpske, prije utvrđivanja Zakona o Agenciji, utvrdila elaborat u kojem je za trogodišnji period jasno identifikovala plan na osnovu kojeg se želi obezbijediti ovaj cilj, odnosno da unaprijedi kvalitet života građana kroz kvalitetnu i bezbjednu primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija.

– Oblasti djelovanja agencije su razvoj elektronske uprave, digitalnih identiteta, informacione bezbjednosti i IKT djelatnosti, u okviru koje imamo razvoj IKT industrije čije su stope rasta značajne i primjetne ali postoji znatan prostor da se unaprijedi. Proces digitalizacije privrede je potrebno jačati i Vlada kroz podsticajne mjere podržava taj razvoj. Važno je jačanje IKT znanja i vještina kako specijalista, tako i građana, koji treba da iskoriste benefite razvijenog informacionog društva – naveo je Turkanović.

Foto: rtrs.tv

Izvor: SRNA

Prethodni članakSZO upozorila: Usamljenost postaje veliki globalni zdravstveni problem
Naredni članakServisna informacija Policijske uprave Doboj za dan 22.01.2024. godine