Odluka Evropske centralne banke da smanji referentnu kamatnu stopu za 0,25 odsto može uticati na kredite kod kojih su banka i korisnik ugovorili promjenljivu kamatnu stopu koja je vezana za Euribor, naveli su u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske.

U slučaju ugovorene promjenljive kamatne stope, banka je dužna da o izmjeni te stope, u pisanoj formi ili na drugi ugovoreni način, obavijesti korisnika prije početka primjene izmijenjene kamatne stope i u obavještenju navede datum od kada se izmijenjena stopa primjenjuje.

Uz obavještenje, banka je dužna da korisniku besplatno dostavi izmijenjeni plan otplate kredita nakon primjene nove kamatne stope.

Učestalost mijenjanja visine kamatne stope kod banaka u Republici Srpskoj je takva da se ona najčešće mijenja dva puta godišnje, a u skladu sa ugovorenim usklađivanjem sa visinom Euribora /šestomjesečni i dvanaestomjesečni/.

Iz Agencije za bankarstvo su za Srnu naveli da je bankarski sektor Republike Srpske stabilan, visokokapitalizovan, likvidan i profitabilan, te da je stabilnost sačuvana i mjerama koje je ova agencija donijela.

Među tim mjerama su Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa iz septembra 2022. godine kao odgovor na eventualni rast kamatnih stopa, kao i Odluka o dopuni odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa iz aprila 2023. godine.

Njihov rezultat je u tome da rast kamatnih stopa u domaćem bankarskom sektoru bude na nižem nivou u odnosu na onaj koji je Evropska centralna banka provodila u nekoliko navrata.

Evropska centralna banka smanjila je prije par dana depozitnu kamatnu stopu na 3,75 odsto sa rekordno visokih četiri odsto.

Foto: Centralna banka BIH

Izvor: Nezavisne

Prethodni članakDodik: Kada Marfi čuva Dejtonski sporazum propast je zagarantovana
Naredni članakKoliko vremena na suncu je potrebno za dnevnu dozu vitamina D?