Savjet ministara trebalo bi i danas da razmatra informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH.

Na internet stranici Savjeta ministara navodi se da je na dnevnom redu sjednice novi tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji BiH.

Savjet ministara razmotriće izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa sedam Dejtonskog sporazuma za 2017. godinu.

Pred ministrima će se naći izvještaj o radu Komisije za granicu BiH u vezi sa procedurama razgraničenja na moru između BiH i Hrvatske.

Biće riječi o prijedlogu odluke o usvajanju Strategije usklađivanja propisa BiH sa pravnom tekovinom EU u oblasti zaštite životne sredine BiH.

Na dnevnom redu je i Nacrt amandmana jedan na Sporazum o grantu za podršku projektu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Savjeta Evrope i BiH u vezi sa Regionalnim stambenim programom, sa Osnovama za zaključivanje navedenog amandmana.

Savjet ministara trebalo bi danas u Sarajevu, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta BiH, da razmatra informaciju o nelegalnoj naplati poštarine u BiH.

Ova informacija tretira nelegalnu naplatu dodatne poštarine pri uručenju običnih pošiljki iz međunarodnog prometa robe koja ne podliježe carinskim naknadama, a koju vrše sva tri javna poštanska operatera u BiH – “Pošte Srpske”, “HP Mostar” i “BH Pošta”.

U ovom aktu, u koji Srna ima uvid, navodi se da je određeni broj korisnika međunarodnih poštanskih usluga dostavio pritužbe resornom ministarstvu, Agenciji za poštanski saobraćaj BiH, kao i Svjetskoj poštanskoj uniji, čijim aktima je zabranjen takav vid naplate.

Iz Ministarstva komunikacija i transporta navode da je Agencija za poštanski saobraćaj BiH potvrdila da je “zaprimila prijave određenog broja korisnika poštanskih usluga o nelegalnoj naplati dodatne poštarine od 1,80 KM od primalaca pri uručenju običnih pošiljki iz međunarodnog saobraćaja sa robom koja ne podliježe carinskom pregledu i taksama, iz čega proizilazi da se ovakvim postupanjem vrši dvostruka naplata poštarine za istu uslugu, što je zabranjeno Svjetskom poštanskom konvencijom”.

Prema toj konvenciji, javni operater države odredišta može od korisnika naplatiti carinsku taksu, ali samo za pošiljke prijavljene na carini u skladu sa domaćim zakonodavstvom.

Ministarstvo pojašnjava da je u konkretnom slučaju riječ o “pošiljci koja ne podliježe carinskom pregledu, odnosno carinskim taksama, a za koju postoji usluga propisana Zakonom o poštama BiH”, te da je “navedenim odredbama Konvencije definisano da su to pismonosne pošiljke i poštanski paketi za koje nije dozvoljeno korisniku naplatiti poštarinu prilikom dostave na adresu, što znači da se u konkretnom slučaju naplata vrši suprotno svim važećim propisima”.

RTRS

Prethodni članakESPN: Zvezda pokazala da se za dušu fudbala vrijedi boriti
Naredni članakKamioni na Horgošu čekaju sedam, a na Batrovcima šest sati