Bijeljinska Kancelarija Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za stručnu pravnu pomoć izbjeglim, raseljenim i drugim licima iz FBiH do danas je primila 2.087 zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći.

Direktor RUGIPP-a Bosiljka Predragović izjavila je Srni da je vrijednost sporne imovine procijenjena na najmanje 30.000.000 KM.

– U toku kampanje za zaštitu prava Srba u FBiH, uočena je velika zainteresovanost stanovništva koji živi van teritorije BiH, te nam se do danas obratilo 975 lica radi pružanja pravne pomoći, dok smo od početka svog rada u maju 2018. godine do početka kampanje, odnosno 11. septembra, zaprimili oko 1.112 zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći – precizirala je Predragovićeva.

Prema njenim riječima, stranke su se obraćale najčešće radi pružanja informacija o harmonizaciji zemljišnih knjiga i katastra u FBiH, ali i sa molbama da se pomogne u pisanju podnesaka sudovima i katastrima u FBiH u vezi sa upisima prava u zemljišne knjige i katastre.

Građani su se javljali i zbog davanja validnih ovlašćenja drugim licima radi zastupanja pred opštinskim katastrima i sudovima, a interesovali su se i šta raditi kada je prošao rok koji je određen u “Službenom glasniku” za podnošenje prijave prava.

Kancelarija je pružala pravnu pomoć i građanima i u vezi sa sastavljanjem podnesaka koji se odnose na ostvarivanje i zaštitu imovinskih prava zainteresovanih građana.

– Tu su prijave prava vlasništva, zahtjevi za ispravku greške u zemljišno-knjižnom ulošku, zahtjevi za dostavljanje istorijata parcela, obavještenja o adresi prebivališta, prijedlog za pokretanje ostavinske rasprave pred nadležnim opštinskim sudom i donošenja rješenja o nasljeđivanju, molbe za dostavljanje podataka iz katastarskih evidencija – kaže Predragovićeva.

Ona je pojasnila da se veliki problem javlja pri vršenju upisa prava po osnovu rješenja o nasljeđivanju, jer stranke, koje su uglavnom starije životne dobi, moraju lično otići u nadležnu kancelariju Poreske uprave, koja je često udaljena od mjesta u kojem žive ili gdje se nalazi nasljedstvo, pa onda često i odustaju od upisa.

Prema njenim riječima, u posljednje vrijeme javljaju se problemi oko provođenja rješenja o nasljeđivanju lica koja su se preselila na teritoriju Srbije i dijaspore.

– Dolazi do problema jer sudovi u Srbiji i dijaspori nisu nadležni da raspravljaju o zaostavštini koja se odnosi na nepokretnosti sa područja FBiH i za lica koja su preminula na njihovoj teritoriji, pa upućuju stranke na sud u mjestu gdje se nalaze nepokretnosti. Zbog toga stranke odustaju i imovina ostaje upisana na njihovim precima – navela je Predragovićeva.

Ona je naglasila da se stranke obraćaju Kancelariji za pomoć i jer druga fizička i pravna lica neovlašteno koriste njihov posjed.

– U tim slučajevima stranke upućujemo da putem nadležnih organa FBiH, kantona i opština traže da se zabrani pristup njihovim parcelama, da nadležni organi izađu na lice mjesta, zabrane korištenje zemljišta i udalje lica sa njihovog vlasništva, odnosno zabrane korištenje posjeda licima koji nisu vlasnici nepokretnosti kako bi spriječili sticanje prava vlasništva održajem u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima FBiH – rekla je Predragovićeva.

Predragovićeva je napomenula da najveći broj stranaka posjeduje nepokretnosti u katastarskim opštinama u kojima još nije objavljen javni poziv.

Foto: rtrs.tv/Ilustracija

Izvor: SRNA


Prethodni članakKošarac: Ustavni sud počeo da kreira paralelne institucije BiH
Naredni članakNovaković-Bursać: Poslanici iz Srpske neće prisustvovati Šmitovom obraćanju