Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nastaviće danas sjednicu, prekinutu 17. januara, raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH.

Razlozi za donošenje ovog zakona, čiji su predlagači poslanici Aleksandra Pandurević /SDS/, Borjana Krišto /HDZ/ i Mirsad Isaković /SBB/, odnose se na efikasniju zaštitu lica koja prijavljuju korupciju, unapređenjem normativnog okvira.

Prema utvrđenom dnevnom redu 55. sjednice, poslanici bi trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, čiji je predlagač Savjet ministara.

Pred poslanicima će se naći izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2016. godinu, godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2016. godinu i pojedinačni revizorski izvještaji za 74 institucije BiH za prošlu godinu, koje je sačinila Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Među 102 tačke dnevnog reda je i izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za sprovođenje Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2016. godinu, izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za 2016, kao i izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih partija u 2015. godini, te izvještaj o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u BiH.

Predviđeno je i razmatranje informacije o stanju u oblasti direktnih stranih investicija u BiH, te određenih poslaničkih inicijativa, kao i davanje saglasnosti za ratifikovanje niza međunarodnih sporazuma.

Po okončanju 55. sjednice, čiji je nastavak zakazan za 10.00 časova, počeće 56. sjednica Predstavničkog doma.

Poslanici bi trebalo da razmotre inicijativu Denisa Bećirovića /SDP/ da Predstavnički dom poziva nadležne organe Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona 10, Srednjobosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i Posavskog kantona da, najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu, izmijene i dopune ustave ovih kantona s ciljem obezbjeđenja ustavne ravnopravnosti Srba.

Na sjednici bi trebalo da bude potvrđeno imenovanje novog zamjenika ministra civilnih poslova BiH Gorana Ćosića umjesto Vojina Mijatovića koji je 22. decembra podnio ostavku na ovu funkciju.

Dnevnim redom predviđeno je, u drugom čitanju, razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Borislav Bojić /SDS/, Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazduhoplovstvu BiH predlagača Aleksandra Pandurević /SDS/, kao i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH čiji su predlagači poslanici Nezavisnog bloka Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović.

Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH i Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH.

Na prijedlog Savjeta ministara, poslanici bi trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kao i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama.

Na dnevnom redu je i razmatranje Prijedloga strateškog plana ruralnog razvoja BiH 2018 – 2021. godina, okvirnog dokumenta Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te materijala Direkcije za evropske integracije BiH koji se odnose na informaciju o napretku u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu, kao i izvještaj o realizovanju Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu, kao i Godišnjeg plana obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2018. godinu.

(Srna)

Prethodni članak“Milbauer” dobija posao štampanja
Naredni članakOd sutra veće cijene goriva u BiH