Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske saopštio je da svi osiguranici koji u 2022. godini navrše 40 godina penzijskog staža imaju pravo na starosnu penziju sa napunjenih 59 godina, a žena osiguranik sa 35 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kad navrši 57 godina.

– Prema Zakonu o PIO, koji je u primjeni od 2012. godine, u prelaznom periodu do 2025. godine, uslovi za ostvarivanje prava se postepeno mijenjaju, tako da se početka ove godine granica navršenih godina života povećava za četiri mjeseca – saopšteno je iz Fonda PIO.

Iz Fonda su napomenuli da, u skladu sa Zakonom o radu, osiguranici koji ispune jedan od ovih uslova mogu da nastave da rade do navršenih 65 godina.

– Navedeni uslovi se ne odnose na pripadnike policije koji, prema propisima, imaju pravo na starosnu penziju kada navrše 40 godina penzijskog staža bez obzira na godine života – navedeno je u saopštenju.

Postepeno povećanje starosne granice na nivou jedne godine za četiri mjeseca, u postupku ostvarivanja prava na starosnu penziju, prema Zakonu, završava se zaključno sa 2025. godinom, kada će pravo na starosnu penziju ostvariti osiguranici sa navršenih 60 godina života i 40 godina penzijskog staža, a osiguranik žena sa navršenih 35 godina staža osiguranja i napunjenih 58 godina.

Iz Fonda su ukazali da su u zemljama okruženja slični uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u pogledu postepenog povećanja dobne granice, dok je u pojedinim razvijenim evropskim državama starosna granica povećana na 67 godina, uz određeni prelazni period i postepeno povećanje navršenih godina života za dva do četiri mjeseca na godišnjem nivou.

Foto: rtrs.tv

Izvor: SRNA

Prethodni članakGoogle navodno prikuplja podatke čak i kada mu “naredite” da prestane
Naredni članakPismo uručeno poslije više od pola vijeka, pisano 12-godišnjoj djevojčici