Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH trebali bi danas da u prvom čitanju razmatraju prijedlog izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH.

Predlagač ovog zakonskog akta je Savjet ministara, a njegovo donošenje je jedan od zahtjeva Evropske komisije za dobijanje kandidatskog statusa BiH.

Ovim prijedlogom zakona se, između ostalog, uvodi obaveza sudija i tužilaca, odnosno članova VSTS-a da se izjasne i izvijeste o svojoj imovini i interesima.

Izvještaj o imovini jedna je od konkretnih mjera za koju Venecijanska komisija Savjeta Evrope zahtijeva da bude uspostavljena, s ciljem borbe protiv korupcije u pravosuđu.

Na dnevnom redu je i inicijativa poslanika Damira Arnauta kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova u Savjetu ministara da, u roku od 14 dana od dana usvajanja, uspostavi postupak i otpočne proces izdavanja jedinstvenih kovid-19 sertifikata sa kju-ar kodom sa ciljem njihovog korištenja van BiH.

Pred poslanicima će se naći i zahtjev poslanika Arnauta za razmatranje prijedloga izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, po hitnom postupku, a kojim se reguliše visina otpremnine zaposlenih u institucijama BiH prilikom odlaska u penziju.

Izmjenama se reguliše da minimalan iznos otpremnine ostaje, kao i do sada, 5.364 KM, dok se maksimalan iznos ograničava na 10.728 KM.

Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i zahtjev poslanika Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije koji se odnosi na prijedlog izmjene Zakona o radu u institucijama BiH, čijim usvajanjem bi se garantovala ista prava za sve roditelje djece sa težim smetnjama u razvoju i uskladio sa zakonima o radu na entitetskim nivoima.

Zakon o radu u institucijama BiH sada samo samohranim roditeljima djece sa težim smetnjama u razvoju daje pravo na skraćeno radno vrijeme.

Poslanici bi u prvom čitanju trebali da razmatraju i prijedlog dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač Arnaut, a odnosi se na pooštravanje prekršajnih sankcija za oštećivanje saobraćajnih znakova.

Na dnevnom redu su i izvještaji o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu Agencije za zaštitu ličnih podataka, o stanju radijacijske i nuklearne bezbjednosti za 2020. godinu nadležne Regulatorne agencija, zatim Centralne izborne komisije o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini i specijalnom izvještaju Institucije ombudsmana za ljudska prava o govoru mržnje u BiH.

Dnevnim redom su obuhvaćene i inicijative poslanika Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojima se od Savjeta ministara traži da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. godinu, da u zakonodavnu proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini i da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka sa novousvojenim propisima EU.

Predstavnički dom bi trebalo da se izjasni i o inicijativi poslanika Saše Magazinovića, kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan ljekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH, koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavljanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance.

Foto: rtrs.tv

Izvor: SRNA


Prethodni članakSrpska bogatija za 25 beba; U Doboju na svijet došlo četvoro mališana
Naredni članakĆeranić: Balkan i dalje od strateškog interesa za Britance (VIDEO)