Glasovima predstavnika Investiciono – razvojne banke RS, Ministarstva finansija RS i drugih povezanih lica, Skupština povjerilaca Banke Srpske u stečaju danas je odbacila izvještaj stečajne upravnice Mirjane Golić i većinu odluka koje je predložila. Zbog ovakvog razvoja situacije Golićeva je od sudije zatražila razrješenje sa ove funkcije.

Na današnjoj Skupštini povjerilaca, koja je trajala više od pet sati, pored izvještaja stečajne upravnice, povjerioci nisu usvojili ni odluke koje su se odnosile na pravu i drugu diobu te prijedlog da se imovina banke preda povezanim licima, nakon što budu namireni ostali povjerioci.

Prihvaćene su samo dvije odluke i to odluka o prodaji imovine banke i produženje roka dužnicima za vraćanje kredita do 30. septembra uz otpis zakonske zatezne kamate.

Već na samom početku sjednice bilo je jasno da će izvještaj i prijedlozi stečajne upravnice izazvati burne reakcije, a najglasniji u tome bili su predstavnici fondova kojima upravlja IRB. Oni su već ranije uložili prigovor na odluku Odbora povjerilaca da se izvrši prva djelimična dioba u iznosu od 17,6 miliona KM, a ovo pitanje i danas je izazvalo oštru polemiku.

Nakon što je stečajna upravnica predložila Skupštini da odbaci prigovor IRB-a i podijeli povjeriocima 17,6 miliona KM, predstavnik Fonda stanovanja Antonija Dulić rekla je da o tom prigovoru ne mogu da odlučuju povjerioci, već isključivo sud, što je potvrdio i sam sudija.

Ona je navela da se novac koji banka ima na računu ne može dijeliti povjeriocima, sve dok sud ne donese presudu po tužbi koju je IRB podnijela protiv Banke Srpske, a kojom želi da izuzme svoj kreditni portfolio od 46 miliona KM.

Stečajna upravnica još jednom je napomenula da je upravo IRB bila ta koja je imala predstavnika u Nadzornom odboru banke Srpske i bila upoznata sa onim što se u banci dešava.

Golić: Sada su svi povjerioci dovedeni u „tajm aut“

I dok su fizička lica dala punu podršku stečajnoj upravnici te iznoseći brojne probleme sa kojima se suočavaju, jer ne mogu doći do svog novca, zatražili od suda da prihvati prijedloge Golićeve, povezana lica, među kojima su institucije i javna preduzeća u RS, redom su podržali navode predstavnika IRB-a.

Nakon što je predstavnica IRB-a ocijenila izvještaj stečajne upravnice tendencioznim, Golićeva od sudije zatražila razrješenje navodeći da „neće dopustiti da njome mešetare kao što su mešetarili Bankom Srpske“.

Golićeva je po završetku sjednice rekla da  je ovo banka sa većinskim državnim kapitalom i da u stečajnom postupku presuđuju glasovi državnih firmi, odnosno povezanih lica koja su svrstana u peti suspendovani isplatni red, a što znači da su posljednji u redu za namirenje.

„Na računu ima dovoljno novca za isplatu svih povjerilaca koji nisu imali uticaj na poslovanje banke, a povezana lica na to nisu spremna i ne prihvataju djelimične diobe. U Odboru povjerilaca sjede predstavnici povezanih lica i oni su ovaj izvještaj prihvatili na sjednici Odbora, dok danas na Skupštini ti isti ljudi nisu prihvatili izvještaj. Sada su svi povjerioci dovedeni u „tajm aut“ i novac se ne može dijeliti dok se ne donesu presude po tužbama za izlučna prava koja IRB traži, iako je jasno da izlučnih prava na novcu nema“, , rekla je ona.

Golićeva je rekla da je zatražila od sudije da je razriješi sa funkcije stečajnog upravnika navodeći da je očigledno da povezana lica nisu zainteresovana da dođu u posjed imovine.

„Ja sam tražila razrješenje, ali se sudija nije izjasnio o tome. Ovo je državna banka, a državi nije stalo do te imovine. Mali depozitari čine svega osam odsto potraživanja i oni će uvijek biti nadglasani u Skupštini povjerilaca“, zaključila je Golićeva.

(Capital)

Prethodni članakEvo kakvo nas vrijeme očekuje
Naredni članakRonaldo u 97. minuti srušio nade Juventusa