Osobe kojima je potrebna pomoć i njega drugog lica mogu da ostvare to pravo, ali postoje određeni uslovi koje se moraju ispuniti, a kako je to zakonom i propisano. Više o ovome čitajte u nastavku teksta.

Kako možete ostvariti ovo pravo?

Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti RS, evo ko može ostvariti ovo pravo: 

– Pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica ima lice starije od tri godine kojem je zbog tjelesnih, mentalnih, čulnih poremećaja, izraženih promjena u zdravstvenom stanju neophodna stalna pomoć i njega drugog lica, pod uslovom da ovo pravo ne može ostvariti po drugom osnovu i ne koristi pravo na smještaj u ustanovi socijalne zaštite ili je smješten u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava.

Ovo se može ostvariti kao trajno ili privremeno pravo, a mogu ga ostvariti lica koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege druge osobe u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba.

Zahtjev za ostvarivanje ovih prava podnosi se u mjesnom nadležnom centru za socijalni rad ili službi socijalne zaštite.

Na osnovu čega se utvrđuje ovaj dodatak?

Pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica se priznaje na osnovu mišljenja nadležne ljekarske komisije, a prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Dodatak za pomoć i njegu drugog lica priznaje se na osnovu nalaza i mišljenja stručnih komisija, i to:

– za djecu do 18 godina – komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, 

– za punoljetna lica – komisija za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite.

Koliko iznosi ovaj dodatak?

Visina dodatka za pomoć i njegu drugog lica obračunava se u procentu od prosječne neto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi:

– 22 odsto od osnovice za lice koje cjelodnevno i u potpunosti zavisi od drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba, koje nije u mogućnosti da samo zadovolji te potrebe ni uz upotrebu bilo kojih pomagala i

– 11 odsto od osnovice za lice kojem je neophodna djelimična pomoć drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba.

U ovom zakonu se navodi da korisnik dodatka za pomoć i njegu drugog lica koji ne može ostvariti zdravstveno osiguranje po drugom osnovu ostvaruje zdravstveno osiguranje iz budžetskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica.

Više o ovome možete pronaći na LINKU.

Novinarka: Nikolina Aleksić

Foto: Freepik/jcomp

Izvor: Nezavisne

Prethodni članakU Banjaluci okrugli sto o ljudskim pravima i dvostrukim standardima (FOTO)
Naredni članakPrvi grad na svijetu koji dobija leteći taksi (FOTO/VIDEO)