BANJALUKA – Neregistrovani lijek generičkog imena piperacilin/tazobaktam, indijskog proizvođača „Chandra Bhagat Pharma“, lako je mogao da završi na osnovnoj bolničkoj listi lijekova u Republici Srpskoj jer je Fond zdravstvenog osiguranja RS odabrao da sklopi posao sa sarajevskom firmom „Evropa Lijek Pharm“. Za 12.250 ampula bez adekvatnog certifikata Fond je namjeravao da plati oko 77 hiljada KM, otkriva portal CAPITAL.

Na odluku Fonda zdravstvenog osiguranja od 21. septembra prošle godine i izboru sarajevske firme za nabavku indijskog lijeka žalila se banjalučka firma „CO.MEDPROM“. Smatra da je prihvaćena ponuda o nabavci lijeka nezakonita, s obzirom na to da na tržištu BiH već postoje registrovani slični lijekovi.

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je 28. decembra prošle godine u potpunosti poništila spornu javnu nabavku, pa ovaj penicilinski antibiotik nije završio u bolnicama.

Poništenjem tendera jasno je stavila do znanja da je Fond zdravstvenog osiguranja RS prekršio Zakon.

„Za prometovanje lijekova postoje bitni preduslovi: da veleprometnik trguje samo onim lijekovima koji imaju dozvolu Agencije, kao i onih lijekova za koje nema dozvole, ali ima odobrenje nadležnog tijela; da gotov lijek koji nema dozvolu može da se uvozi samo ako je riječ o hitnoj, medicinski opravdanoj potrebi. FZO RS nije naveo nijedan prihvatljiv i adekvatan razlog nabavke. Postupak se poništava u cjelosti“, zaključila je Kancelarija za razmatranje žalbi.

Da skandal bude veći, uz ovaj lijek stigao je certifikat Ministarstva zdravlja i porodične zaštite Indije koji se odnosi na cefalosporine, dok je lijek piperacilin/tazobaktam, koji je tražen u lotu 31 Fonda, penicilinski antibiotik.

„Žalitelj smatra da dostavljeni certifikat nije relevantan jer se odnosi na sasvim drugu kategoriju beta laktamskih antibiotika“, navodi se u rješenju Kancelarije.

Sarajevska firma ponudila nerealno nisku cijenu

Vrijednost lota 31 iznosila je oko 116.000 KM za 12.250 ampula, što znači da je procijenjena vrijednost po komadu 9,47 KM bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV). „Evropa Lijek Pharma“, bez ikakvog obrazloženja, ponudila je, prema mišljenju banjalučke firme, nerealno nisku cijenu od 77.627 KM bez PDV-a. To praktično znači da je cijena njihove ampule 6,34 KM bez PDV-a.

„Ponuđena cijena je za gotovo 50 odsto niža od drugorangirane ponude firme ‘Unifarm’ Lukavac, čija je cijena po ampuli iznosila 9,22 KM. Iz dostavljene odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ne vidi se da je FZO zahtijevao pojašnjenje neprirodno niske cijene“, navodi se u prihvaćenoj žalbi banjalučke firme „CO.MEDPROM“.

Oni su takođe naveli da „veletrgovac prometuje samo onim lijekovima koji imaju dozvolu Agencije za lijekove BiH ili i onim lijekovima koji nemaju dozvolu, ali samo ako je riječ o hitnoj, medicinski opravdanoj potrebi koju utvrđuju nadležne institucije i pod uslovom da se u BiH ne nalazi registrovan lijek istog internacionalnog nezaštićenog naziva koji ima dozvolu“.

Iz Fonda zdravstva danas nisu odgovorili na pitanja CAPITAL-a o spornoj javnoj nabavci, ali su u odgovoru na žalbu „CO.MEDPROM“ naveli da je ova firma propustila da u zakonskom desetodnevnom roku od preuzimanja tenderske dokumentacije izjavi žalbu u dijelu koji se odnosi na prihvatanje neregistrovanih lijekova. Dostavljanjem svoje ponude, kažu u FZO, ova firma je u potpunosti prihvatila uslove tendera.

„Ukoliko jedan lot nema ponudu koja se odnosi na registrovani lijek i koja zadovoljava prethodno navedene kriterijume, u postupak ocjene će se uzeti ponude koje se odnose na neregistrovane lijekove iz čega se jasno vidi da prednost imaju neregistrovani lijekovi koji imaju prihvatljivu cijenu tek u slučaju da registrovana ponuda prelazi procijenjenu vrijednost kada se ista odbacuje kao neprihvatljiva“, navode u odgovoru na žalbu u FZO.

U „CO.MEDPROM“-u danas nisu željeli razgovor s novinarima pravdajući se da je direktor, jedini ovlašćen za davanje izjave, trenutno na putu.

S druge strane, u sarajevskoj firmi „Evropa Lijek Pharm“ bili su raspoloženi za napade, navodeći da imaju pravo da nude neregistrovane lijekove uz adekvatnu propratnu dokumentaciju. Na našu konstataciju da sporni indijski lijek nije pratio adekvatan certifikat, službenica je kratko odgovorila da ne može da se sjeti o čemu se radi.

„Tendera koliko hoćete, nemam pojma o čemu pričate. Zašto to vas interesuje? Sve je rekao Ured za žalbe. Ne možete na takav način da spominjete našu firmu“, kazala je i rekla da pitanja u pisanoj formi pošaljemo na njihovu adresu.

CAPITAL: Žana Gauk

Prethodni članakTri decenije Fiat Tipa
Naredni članakIzvršni odbor MMF-a o isplati druge tranše BiH