U matičnoj evidenciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske, od ukupno 281.202 korisnika prava na penziju, evidentirano je 122.095 korisnika sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju i oni ukupno imaju 724.154 godine posebnog staža ili prosječno 5,93 godine po korisniku.

Osim njih, u matičnoj evidenciji osiguranika Fonda je evidentirano i 71.780 osiguranika sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju koji nisu korisnici prava na penziju, ali će to pravo ostvariti u narednom periodu po ispunjavanju uslova u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, saopšteno je iz Fonda PIO.

Iz Fonda su podsjetili da se poseban staž u dvostrukom trajanju računa borcu, pripadniku oružanih snaga SFR Jugoslavije /JNA/ ili vojnih formacija pod komandom tih snaga tokom rata na teritoriji te države od 17. avgusta 1990. do 19. maja 1992. godine, te borcu, pripadniku Vojske Republike Srpske /VRS/ i pripadniku MUP-a tokom rata na teritoriji bivše BiH od 19. maja 1992. godine do dana demobilizacije.

U poseban staž u dvostrukom trajanju navedenim licima računa se vrijeme provedeno u zarobljeništvu, kao i vrijeme provedeno na liječenju i medicinskoj rehabilitaciji, zbog posljedica bolesti ili povreda zadobijenih u oružanim sukobima i zarobljeništvu.

Poseban staž u dvostrukom trajanju utvrđuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske svojim rješenjem, a na osnovu pravosnažnog rješenja o kategorizaciji borca, koje donosi nadležni državni organ.

“Ovaj staž računa se zaključno sa danom demobilizacije, odnosno sa danom oslobađanja iz zarobljeništva ili završetka liječenja i medicinske rehabilitacije, a najkasnije do 19. juna 1996. godine. Poseban staž uvećava se 100 odsto, odnosno jedna godina posebnog staža računa se kao dvije godine staža”, pojasnili su iz Fonda PIO.

Fond svojim rješenjem utvrđuje penzijski staž koji čini zbir posebnog staža u dvostrukom trajanju i staža osiguranja.

Izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od februara 2023. godine omogućeno je da se licu kome je rješenjem Fonda utvrđen poseban staž u dvostrukom trajanju Fond na lični zahtjev ukine to rješenje kojim je taj staž utvrđen.

“Osiguranik nakon ukidanja rješenja o posebnom stažu u dvostrukom trajanju nema pravo za ponovno utvrđivanje tog staža”, navedeno je u saopštenju. 

Foto: rtrs.tv

Izvor: SRNA

Prethodni članakServisna informacija Policijske uprave Doboj za dan 30.11.2023. godine
Naredni članakDOBOJ: Obavljeno testiranje mladih odbojkašica iz GOK „Sloga” Doboj (VIDEO)