Konačan dokument pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u “Željeznicama Republike Srpske” /ŽRS/ trebao bi da bude usvojen do kraja novembra, a sadržaće makro i mikro organizaciju budućeg preduzeća, opis poslova svih organizacionih dijelova i opis poslova za svako radno mjesto, saopšteno je iz te kompanije.

Iz ŽRS-a navode da je u protekla dva dana Uprava održala radne sastanke sa predstavnicima svih sindikalnih organizacija koji su dostavili svoje sugestije, prijedloge i komentare na urađen prijedlog nacrta pravilnika, koji je izrađen na osnovu uputstava i preporuka ovlaštenog konsultanta u okviru procesa restrukturisanja preduzeća.

“Sugestije i primjedbe sindikata odnosile su se u većini slučajeva na predviđeni broj izvršilaca na određenim radnim mjestima, nedostastajući profil zanimanja u određenim organizacionim dijelovima, kao i broj rukovodilaca na svim nivoima u ŽRS-u”, navodi se u saopštenju.

Iz ŽRS-a ističu da je završetak posla na usvajanju pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta prelazna faza iz trenutne statutarne pozicije preduzeća u novi način organizovanja ŽRS-a, a uvažavajući zaključke Vlade Republike Srpske i prijedloge konsultanata za organizaciono restrukturisanje.

Na sastanku je ukazano i na neophodnost prijema radnika u izvršnim službama kako bi se održao tehničko-tehnološki proces rada preduzeća, te nesmetano nastavilo ispunjenje planova u ŽRS-u.

“Uzimajući u obzir buduća penzionisanja zaposlenih, dobrovoljne odlaske uz otpremnine, ali i zapošljavanje neophodnog izvršnog i tehničkog osoblja na značajnim proizvodnim radnim mjestima, preduzimaju se neophodni koraci kako bi struktura zaposlenih bila optimalna i adekvatno zadovoljila potrebe preduzeća”, navodi se u saopštenju.

To se odnosi na pronalaženje odgovarajućeg modela za prekvalifikaciju i stručno osposobljavanje zaposlenih, zapošljavanje neophodnog kadra na proizvodnim radnim mjestima, kao i adekvatno zbrinjavanje radnika sa smanjenom radnom sposobnošću.

Na sastanku je akcenat stavljen i na broj zaposlenih sa smanjenom radnom sposobnošću, koje je na osnovu postojeće zdravstvene dokumentacije o radnoj sposobnosti teško rasporediti na bilo koje radno mjesto u ŽRS-u.

Iz te kompanije ističu da je s ciljem sprečavanja zloupotreba među ovom kategorijom zaposlenih predloženo da se prijave, odnosno podnesu zahtjeve za obnovu stručno-medicinskog vještačenja radne sposobnosti i utvrđivanje invalidnosti kod Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Stav Uprave ŽRS-a jeste da će nakon urađene revizije radne sposobnosti, svakom zaposlenom iz ove kategorije biti omogućena prekvalifikacija ili dokvalifikacija kako bi bili adekvatno uposleni na radno mjesto za koje su kvalifikovani i radno sposobni da izvršavaju svoje radne zadatke.

U saopštenju se navodi da su na do sada šest održanih sastanaka sa predstavnicima sindikalnih organizacija članovi Uprave ŽRS-a naglasili da nijedan radnik u preduzeću nije višak, ali da već dugi period problem predstavljaju zaposleni koji nisu trenutno spremni da izvršavaju radne obaveze, zauzimaju radna mjesta i onemogućavaju odvijanje procesa rada, te da se rješavanju ovog problema pristupa maksimalno odgovorno.

Izrada i buduća primjena nove sistematizacije osnova je za ostvarivanje tehnološko-tehničkog procesa rada u ŽRS-u, naglašeno je na sastancima.

Iz ŽRS-a navode da je Vlada Republike Srpske izabrala model holdinga koji podrazumijeva stvaranje željezničkog holdinga i tri zavisna preduzeća odgovorna za prevoz putnika, robe i upravljača infrastrukture.

Trenutno se, osim aktivnosti na konačnoj izradi i usvajanju pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŽRS-u, s konsultantom i Vladom Republike Srpske sprovode aktivnosti na pripremnoj fazi za prelazak na novi način organizacije preduzeća.

“Što se tiče smanjenja broja zaposlenih `Željeznice Republike Srpske` su ugovorom o restrukturisanju ispunile zacrtani cilj od 2.098 zaposlenih i na osnovu tog broja je urađen prijedlog nacrta nove sistematizacije. Nedostajući broj neophodnog izvršnog i tehničkog osoblja biće rješavan u narednom periodu uz saglasnost nadležnog ministarstva, Vlade Republike Srpske i Svjetske banke”, navodi se u saopštenju.

Trenutno je u ŽRS-u zaposleno 2.038 radnika.

Uprava od sindikalnih predstavnika očekuje da u narednim danima, nakon što im bude dostavljen prijedlog dokumenta sa uvrštenim izmenama i dopunama, još jednom dostave svoja mišljenja na usaglašeni prijedlog nacrta prije usvajanja. 

Foto: srna.rs

Izvor: SRNA

Prethodni članakVišković sa predstavnicima Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske
Naredni članak“Nastavak misije Altea demantuje one koji govore o ratnom sukobu” (VIDEO)