Podizanje standarda u zdravstvenom sektoru u Republici Srpske, zahvaljujući nedavnim mjerama Vlade, može poslužiti da se sačuva određen broj radnika, a novoformirani Aktiv direktora domova zdravlja Srpske analiziraće problem odlaska stručnih kadrova, rekao je direktor Aktiva Vladimir Marković.

“Ideja Aktiva je da izvršimo analizu svih tih problema, da ih rangiramo, izaberemo prioritete koji su ključni da se što prije razriješe, te da kao jedinstveno nastupamo prema partnerima Ministarstvu zdravlja i Fondu zdravstvenog osiguranja”, objasnio je Marković.

Marković, koji je i direktor dobojskog Doma zdravlja, ukazao je da je zajednički problem gotovo svih domova zdravlja u Republici Srpskoj odlazak kvalitetnih stručnih kadrova, navodeći primjer Hercegovine odakle je obaviješten o naglašenom nedostatku pedijatara, ginekologa i drugog kadra.

On je naveo da su već održani prvi sastanci sa resornim ministarstvom i da je u planu održavanje sjednice Predsjedništva, odnosno cijelog Aktiva, čije sazivanje bi moglo biti krajem februara, odnosno tokom marta.

“Zadovoljan sam što su sva 54 doma zdravlja bila zainteresovana za formiranje ovog aktiva”, istakao je Marković.

Osvrnuvši se na sprovođenje Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema / IZIS/, Marković je istakao da je riječ o odličnoj ideji objedinjavanja kompletnog zdravstvenog sektora u jedan informacioni sistem, te očekuje da će se kroz neko vrijeme osjetiti pravi efekti.

Marković je ukazao na već vidljive aspekte IZIS-a poput “e-recepta” koji funkcioniše na području cijele Republike Srpske “bez da pacijent mora da nosi silne papire”.

On je podsjetio da je Dom zdravlja Doboj jedna od prvih ustanova koja je ušla u proces IZIS-a i funkcioniše već godinu i šest mjeseci.

Aktiv direktora domova zdravlja, koji obezbjeđuju primarnu zdravstvenu zaštitu u Srpskoj, formiran je u Doboju 4. januara kao savjetodavno tijelo i partner Ministarstvu zdravlja, Fondu zdravstvenog osiguranja, odnosno svim institucijama koje se bave zdravstvom.

Foto: rtvdoboj.org

Izvor: SRNA

Prethodni članakVRIJEME: Sutra hladno i pretežno sunčano
Naredni članakVulić: Bolan krik PDP-a zbog smjena njihovog kadra