Direktor Agencije za istrage i zaštitu Darko Ćulum upoznao je danas u Sarajevu predstavnike Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma o ulozi koju ova agencija ima u stvaranju kompletne slike i stvarnog stanja usklađenosti BiH sa međunarodnim standardima u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Predstavnici Manivala započeli su posjetu BiH, gdje će do kraja mjeseca održati niz sastanaka sa predstavnicima institucija sa svih nivoa vlasti i agencija za sprovođenje zakona radi dobijanja kompletnije slike o stanju u oblastima koje su predmet evaluacije, saopšteno je iz SIPE-e.

Na ovim sastancima predstavnici SIPA-e će izložiti svoj rad i objasniti svoju ulogu i doprinos u borbi protiv najtežih oblika kriminaliteta, koje sprovode kroz dvije ključne linije rada, i to kriminalističko istražnu i finansijsko-obavještajnu.

U saopštenju se pojašnjava da je cilj kriminalističko-istražne linije rada sprečavanje, otkrivanje i istraživanje krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH, a za finansijsko- obavještajnu liniju rada zaduženo je finansijsko-obavještajno odjeljenje, koje u isto vrijeme predstavlja finansijsko-obavještajnu jedinicu BiH zaduženu za istrage krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Delegacija Manivala upoznata je na današnjem uvodnom sastanku o mjerama preduzetim u proteklom periodu, među kojima je najznačajniji Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je na prijedlog Ministarstva bezbjednosti usvojen na Savjetu ministara i upućen u dalju proceduru, a usklađen sa direktivama i uredbama EU u ovoj oblasti, te harmonizuje sistem sprečavanja pranja novca u BiH sa standardima FATF-a i Manivala.

U saopštenju se napominje da je sprovođenje FATF preporuka izuzetno važno jer u suprotnom prijeti opasnost od stavljanja na “sivu listu”, što bi imalo negativan uticaj na kredibilnost BiH u međunarodnim odnosima, smanjenje investicija i otežan tok međunarodne trgovine.

Foto: rtrs.tv/Ustupljena fotografija

Izvor: RTRS

Prethodni članakDOBOJ: Na putu Doboj-Tuzla u funkciji jedna saobraćajna traka
Naredni članakEvropskoj komisiji dostaviti listu prihvatljivih reformi, ali i onih za koje nema saglasnosti