Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom dom Parlamentrane skupštine BiH Snježana Novaković Bursać najavila je da će ovaj klub danas podržati Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH jer smatra da ovaj dokument odgovara na osnovne potrebe finansiranja institucija i servisiranja duga BiH.

Bursaćeva je ocijenila da Prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH, koji se danas pred poslanicima našao u prvom čitanju, odražava realnost kada su ključne stavri u pitanju.

Ona je kao zamjerku navela umanjena sredstva namijenjena za bruto plate zaposlenim u Direkcji za civilno vazduhoplovstvo, jer se radi o instituciji u kojij je primjetan odliv kvalifikovanog kadra.

– Odlaze zbog manjka finansija – rekla je Bursaćeva i izrazila uvjerenje da će Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara, preraspodjelom, uticati na to.

– Nadam se da će se iznaći rješenje za ovu instituciju – rekla je Bursaćeva.

Poslanik Mira Pekić rekla je da Klub poslanika SDS-PDP neće podržati Prijedlog budžeta jer smatraju da su rashodi trebali biti manji, a samim tim i manji prihodi iz indirektnih poreza.

– Prošle godine prihodi od indirektnih poreza su povećani sa 750 na 780 miliona i vidimo da je i u ovoj godini tako. Moglo je to biti umanjeno – rekla je Pekićeva.

Ona se osvrnula na tabelu koja pokazuje broj zaposlenih u institucijama BiH, te konstatovala da je potpuno nejasna.”Mi ne znamo koji je broj ljudi bio zaposlen u zajedničkim institucijama 31. decembra prošle godine”, rekla je Pekićeva.

Ona je rekla da se Prijedlogom budžeta značajna sredstva izdvajaju za nabavku automobila, te da se nameće pitanje da li su opravdani svi navedeni rashodi.

– Sklapanje budžeta je pokazalo neosjetljivost na stvarno stanje u BiH – rekla je Pekićeva i dodala da u Prijedlogu nema sredstava za sanaciju ekonomske štete, nego samo sredstva za borbu protiv pandemije.

Mirjana Marinković Lepić rekla je da Prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH pokazuje nedomaćinski odnos prema javnom novcu.

– Јa bih voljela da znam strukturu institucija koje imaju potrebu za povećanjem broja zaposlenih – rekla je Lepićeva i dodala se moglo više računa voditi o rashodima.

Ona je rekla da Klub Naša stranka – Nezavisni blok neće podržati ovaj prijedlog.

Poslanik Nenad Nešić smatra “sramotnim” Prijedlog budžeta, te ističe da se nije vodilo računa o trenutnoj situaciju u BiH.

– Planirano je zapošljavanje novih 15 ljudi u Parlamentarnoj skupštini BiH – rekao je Nešić, prigovarajući na neefikasan rad parlamenta.

Nešić je istakao da je “jedina dobra stvar što budžetom nisu planirana sredstva za kupovinu zgrade Uprave za indirektno oporezivanje u Banjaluci”.

Prema predloženom budžetu, koji se pred polsnicima našao u prvom čitanju, ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za tri posto u odnosu na budžet iz prethodne godine, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 843.905.504 KM i veće je za pet posto u odnosu na Budžet institucija BiH za 2020. godinu.

Prihodi od direktnih poreza iznose 780.000.000 KM, i na nivou su iz 2020. godine.

Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u predloženom budžetu za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za četiri posto.

Poslanici će diskusiju o Prijedlogu budžeta nastaviti nakon pauze.

Prethodno je obavljena rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u BiH.

Predlagač ovog zakonskog prijedloga, koji se pred poslanicima našo u prvom čitanju je Savjet ministara BiH.

Izmjene, koje je predložio Savjet ministara, odnose se na izjednačavanje svih poreskih obveznika.

Prema trenutnom Zakonu, akciza na duvanske proizvode plaća se prilikom preuzimanja akciznih markica, dok se akciza na druge proizvode plaća prilikom prvog prometa ili prilikom uvoza.

Nije bilo prijavljenih poslanika za raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Izbornog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik DNS-a Nenad Nešić.

Nešić, između ostalog, traži da se član 1.9 Izbornog zakona BiH izmijeni na način da mandat pripada političkoj partiji koja je izabranog kandidata imenovala na svojoj kandidatskoj ili koalicionoj listi, a ne kao što je to sada predviđeno Zakonom da mandat pripada nosiocu mandata.

Predsjedavajuća Predsatvničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto dala je pauzu do 14.45 časova, kada će poslanici nastaviti raspravu o Prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.

Foto: srna.rs

Izvor: SRNA

Prethodni članakOd sutra isplata junskih penzija
Naredni članakDOBOJ: U subotu 10. jula turnir u malom fudbalu u Lipcu (FOTO)