Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović istakao je danas da su sve korekcije u porodičnom zakonu izvršene radi pravne zaštite djeteta i porodice, kao i unapređenja postojećih porodičnopravnih odnosa ili u funkciji usaglašavanja postojećih rješenja.

– Cilj izmjena i dopuna Porodičnog zakona jeste kvalitetniji rad institucija nadležnih za oblast porodičnopravne zaštite – rekao je Bukejlović Srni.

On je naglasio da se izmjene ovog zakona odnose na raspolaganje novčanim sredstvima djeteta.

– To je izvršeno na način da je propisano da se nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika, mogu otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta – dodao je Bukejlović.

Prema njegovim riječima, navedeno važi samo ako su iscrpljene sve mogućnosti lica koja su po zakonu dužna da izdržavaju dijete, a da imovinom maloljetnog djeteta roditelji mogu raspolagati samo uz prethodnu saglasnost organa starateljstva.

– Odredbama zakona, štiti se isključivo dijete, odnosno zaštita njegovih interesa. Pod tim se podrazumijevaju situacije kada postoje loši odnosi među roditeljima, disolucije porodice, razvoda braka, dakle, kada roditelji, zbog međusobnih loših ličnih odnosa i neprijateljstva, nastoje da koristeći svoja prava zakonskog zastupnika, raspolažu imovinom djeteta – pojasnio je Bukejlović.

On je naveo da je dijete zaštićeno i od postupaka roditelja kada među njima postoji konsenzus da se raspolaže imovinom djeteta, ali za njihove potrebe, bez obzira na to što imaju dovoljno sredstava i bez raspolaganja imovinom djeteta.

Bukejlović je napomenuo da o izdvajanju djeteta iz porodice odlučuje sud, a samo ako su ugroženi život i zdravlje djeteta organ starateljstva može privremeno izmjestiti dijete iz porodice.

– Porodičnim zakonom biće omogućeno Centru za socijalni rad da dijete privremeno izdvoji iz porodice, ali samo na osnovu rješenja koje se ne može odgoditi, čak ni u slučaju žalbe. Ovo je privremena mjera i ne odgađa izvršenje rješenja – rekao je Bukejlović.

On je dodao da je organ starateljstva dužan da, svakih šest mjeseci, ispita svoju odluku o izboru lica, hraniteljske porodice, ustanove socijalne zaštite ili druge ustanove u koju je dijete smješteno, odnosno da sudu predloži vraćanje djeteta u njegovu porodicu ako smatra da je to u najboljem interesu djeteta.

Bukejlović je rekao da je starosna granica za potpuno usvojenje djeteta povećena sa pet na 10 godina, odnosno, potpuno se može usvojiti samo dijete do navršenih 10 godina života i da je predviđeno uspostavljanje jedinstvenog ličnog registra usvojenja.

– S ciljem bolje zaštite usvojene djece predviđeno je uspostavljanje jedinstvenog ličnog registra usvojenja koji će da sadrži evidenciju podataka o budućim usvojiocima za koje je utvrđeno da su podobni da usvoje dijete i o djeci za koju je utvrđeno da su podobna da budu usvojena – rekao je Bukejlović.

On je dodao da je za izradu pravilnika o jedinstvenom ličnom registru usvojenja zaduženo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi na sjednici koja je zakazana za 6. mart da po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona.

Foto: rtrs.tv

Izvor: SRNA

Prethodni članakVulić: Izjavama o Dodiku Zvizdić pokušava da održi dojam bitnosti u pojedinim ambasadama
Naredni članakZamenik ministra odbrane BiH: Banjaluka i Beograd neće biti uvučeni u NATO po ukrajinskom scenariju