Vlada Republike Srpske utvrdila je danas u Banjaluci Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu čiji ukupni okvir iznosi 5.735.000.000 KM, što je za 212 miliona KM ili četiri odsto više od okvira rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu.

Poreski prihodi u Prijedlogu budžeta za 2024. godinu iznose 4,2 milijarde i veći su za 10 odsto u odnosu na ovogodišnji rebalans, dok su neporeski prihodi veći za 16 odsto, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Kada je riječ o budžetskim izdvajanjima, planirano je da za penzije bude izdvojena milijarda i 785 miliona KM, što je za 11 odsto više u odnosu na rebalans budžeta za ovu godinu.

Doznake po osnovu penzijskog osiguranja su planirane prema dosadašnjem kretanju broja korisnika penzija i očekivanog broja korisnika u narednom periodu, te redovnom usklađivanju penzija u 2024. godini za devet odsto.

Iznos sredstava koja se izdvajaju za boračka davanja biće veći za 38 odsto u odnosu na rebalans i iznosiće 467,5 miiona KM.

Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2024. godinu planirana su sredstva za usklađivanje platnih koficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture, a koji imaju platni koeficijent niži od platnog koeficijenta pete platne grupe definisanog Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave.

Navedeno usklađivanje je definisano Sporazumom o dinamici usklađivanja platnih koficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.

U skladu sa Zakonom o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj su Prijedlogom budžeta planirana sredstva za povećanje plata sudija i tužilaca u iznosu od 4,1 miliona KM.

Prijedlogom budžeta rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga iznose 200,3 miliona KM, a najznačajnija sredstva sa ove stavke se izdvajaju za troškove električne energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga, te za stručne usluge.

U okviru ove stavke planirana je i podrška humanitarnim i društveno korisnim akcijama, kao i sredstva za projekat izgradnje, adaptacije i opremanje objekata za djecu i omladinu, u ukupnom iznosu 50 miliona KM.

Doznake na ime socijalne zaštite lične, porodične i civilne invalidnine, socijalnu zaštitu, borački dodatak, za rješavanje problema izbjeglica i raseljenih lica, stipendije i za prevoz učenika koje se isplaćuju iz budžeta iznosiće 512,5 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 136,3 miliona KM, odnosno 36 odsto u odnosu na sredstva planirana rebalansom.

Uvećanje ove grupe rashoda je u najvećoj mjeri rezultat uvećanja doznaka za mjesečni borački dodatak, u iznosu od 126,6 miliona KM.

Od januara 2024. godine planirano je da se mjesečni borački dodatak obračunava po osnovici od tri KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava.

Uvećane su i doznake za porodične, lične i civilne invalidnine, u ukupnom iznosu od 15,4 miliona KM.

U okviru ove grupe rashoda planirana su sredstva za pružanje finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, u iznosu od 60 miliona KM, što je u skladu sa brojem korisnika ovog prava.

Prijedlogom budžeta, izdvajanja za Fond zdravstvenog osiguranja biće 246 miliona KM, dok će za Fond dječije zaštite biti 40 miliona KM.

Kada je riječ o podršci privredi, za uvođenje novih tehnologija planiran je iznos od 14,6 miliona KM, za povećanje plata radnika 15,6 miliona, a za povrat poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika je planirano pet miliona KM.

Sredstva namijenjena za program socijalnog zbrinjavanja radnika planirana su u iznosu šest miliona KM.

Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2024. godinu, planiran je budžetski deficit u iznosu od 200,7 miliona KM, što u odnosu na iznos budžetskog deficita od 255,4 miliona KM, definisanog rebalansom budžeta Republike Srpske za 2023. godinu, predstavlja umanjenje za 54,6 miliona KM.

Foto: rtrs.tv/Ustupljena fotografija

Izvor: RTRS

Prethodni članakNešić: Upućen prijedlog o formiranju pregovaračkog tima sa Fronteksom
Naredni članakOdgođen miting “Branimo Srpsku”