Spoljnotrgovinska komora BiH, u čijem okviru djeluje i Grupacija proizvođača i izvoznika vina u BiH, izražava nadu da će zakon o organizaciji tržišta vina u BiH uskoro biti usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH.

– Pozdravljamo korake Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa koje su preduzeli s ciljem usvajanja ovog zakona u Savjetu ministara – saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara je, u saradnji s resornim ministarstvima iz Republike Srpske i Federacije BiH, u okviru radne grupe za izradu nacrta u koju su bili uključeni i predstavnici Grupacije, kao i svih drugih privrednih asocijacija iz ove oblasti i akademske zajednice, pripremilo Nacrt zakona o organizaciji tržišta vina u BiH, na koji se čekalo više od 10 godina.

– Želimo da zahvalimo Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa što je od samog početka proces rada radne grupe bio veoma transparentan i što su u nju bili uključeni predstavnici privrednih asocijacija i predstavnici privatnog sektora – navodi se u saopštenju.

Zakonom o organizaciji tržišta vina u BiH utvrđuju se principi organizacije tržišta vina u BiH, odnosno odredbe o proizvodnji grožđa i vina potrebne za organizaciju tržišta vina, oznakama porijekla, oznakama geografskog porijekla i tradicionalnim izrazima u sektoru vinarstva, označavanju, prezentaciji i reklamiranju proizvoda sektora vinarstva, stavljanju proizvoda sektora vinarstva na tržište, nadzoru i kontrolama proizvodnih potencijala i tržišta proizvoda sektora vinarstva, te tržišno releventne odredbe o organskim vinima, aromatizovanim vinskim proizvodima i drugo.

Novi zakon odavno se najavljuje, a vinari su u više navrata isticali da je potrebno urediti ovu oblast kako bi bili konkurentni na svjetskom tržištu.

U BiH se godišnje proizvede oko 18 miliona litara vina, a registrovano je oko 70 proizvođača.

Iz Spoljnotrgovinske komore BiH poručuju da će novi zakon urediti tržište vina prema EU standardima, a time i omogućiti bolji pristup proizvođača međunarodnom tržištu.

Evropska komisija definisala je novembar 2024. godine kao krajnji rok za usklađivanje zakonodavstva u ovoj oblasti. Usvajanjem Zakona ne prestaju aktivnosti u ovom području, budući da je neophodno u propisanim rokovima donijeti i predviđene podzakonske akte kako bi Zakon bio u potpunosti primjenjiv.

Foto: rtrs.tv/liustracija

Izvor: SRNA

Prethodni članakŠta će vam se dogoditi ako dvije nedjelje pijete magnezijum prije spavanja
Naredni članakZašto je dobro piti vodu sa suvim grožđem