Vijesti

Zaključci sa okruglog stola povodom Dana borbe protiv alkoholizma


Uključiti sve relavantne ustanove u borbu protiv nasilja

Povodom Svjetskog dana borbe protiv alkoholizma – 2. aprila održan je okrugli sto o temi „ Nasilje i alkohol“ . Ovo je dvanaesti po redu okrugli sto koji se tradicionalno organizuje u sklopu preventivnih i promotivnih aktivnosti Centra za zaštitu mentalnog zdravlja  Doboj.

Na tom okruglom stolu doneseni su sljedeći zaključci:

-Evidentan je porast povezanosti zluopotrebe alkohola i počinjenog nasilja te u skladu sa tim potrebno je organizovati češće sastanke relevantinih institucija na kojima bi se razmjenjivala iskustva te eventualno davale određene praktične preporuke.

-Svaki od aktera/partnera se u vezi sa nasiljem koje je povezano sa zloupotrebom alkohola suočava sa nizom poteškoća . Potrebno je u cilju što bolje realizacije aktivnosti  da svaki od aktera treba da mapira raspoložive resurse u svojoj lokalnoj zajednici a na koje može realno da se  osloni u cilju rješavanja problema. Preporuka je također da se svaki od aktera treba upoznati detaljno sa zakonom koji se odnosi na nasilje i sa protokolom o postupanju u slučajevima nasilja.

-Neophodna je kontinuirana prevencija u vezi sa ovom temom.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Doboj, služba Porodične medicine, KSZ Pedijatrija, služba Hitne medicinske pomoći, predstavnik PU Doboj, predstavnici Opšte bolnice Doboj – odjeljenja za Psihijatriju, predstavnici Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Modriča, sigurna kuća „Budućnost“ Modriča, Institut za javno zdravstvo Doboj, predstavnici lokalne uprave Stanari, predstavnici Ombudsmena za djecu, pravnici i socijalni radnici.

Centar za mentalno zdravlje Doboj

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close