Vijesti

Zaključak za oslobađanje plaćanja parkinga

Na osnovu člana 22. stav 12., člana 39. stav 1. i člana 41. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije ( ”Službeni glasnik Grada Doboj” br.2/18), Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020.godine, na VIII telefonskoj sjednici održanoj dana 24.03.2020. godine, Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj, donosi:

Z A K LJ U Č A K

I

Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj, donosi zaključak na osnovu kojeg se oslobađa plaćanje komunalne takse na ime parkiranja vozila na označenim javnim parkiralištima na teritoriji grada Doboj, za vrijeme trajanja vanredne situacije, u cilju prevazilaženja novonastale situacije izazvane pojavom korona virusa (COVID -19).

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u ”Službenom glasniku Grada Doboj”.

Broj: 02-022- 666 /20
Datum, 24.03.2020. godine

KOMANDANT ŠTABA

Boris Jerinić

Foto: Facebook/Boris Jerinić – Gradonačelnik Doboja

Izvor: Grad Doboj

Prikaži više

Povezani članci

Provjeri takođe

Close
Back to top button
Close