Vijesti

Zaključak za oslobađanje plaćanja ljetne bašte

Na osnovu člana 22. stav 12., člana 39. stav 1. i člana 41. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije ( ”Službeni glasnik Grada Doboj” br.2/18), Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020.godine, na VIII telefonskoj sjednici održanoj dana 24.03.2020. godine, Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj, donosi:

Z A K LJ U Č A K

I

Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj, donosi zaključak na osnovu kojeg se oslobađa plaćanje komunalne takse za javne površine ispred ugostiteljskih objekata – ljetne bašte na teritoriji grada Doboj, za mjesec mart tekuće godine, te će se eventualno uplaćena sredstva za mjesec mart obračunati za naredni period, a sve u cilju prevazilaženja novonastale situacije izazvane pojavom korona virusa (COVID -19).

II

Za provođenje ovog zaključka zadužuje se Odjeljenje za stambeno komunalne poslove grada Doboj.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u ”Službenom glasniku Grada Doboj”.

Broj: 02-022- 665 /20
Datum, 24.03.2020. godine

KOMANDANT ŠTABA

Boris Jerinić

Foto: Facebook/Boris Jerinić – Gradonačelnik Doboja

Izvor: Grad Doboj

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close