Vijesti

Zaključak za finansije

Na osnovu člana 22. stav 12., člana 39. stav 1. i člana 41. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije ( ”Službeni glasnik Grada Doboj” br.2/18), Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020.godine, na VIII telefonskoj sjednici održanoj dana 24.03.2020. godine, Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj donosi:

Z A K LJ U Č A K

I

Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj, donosi zaključak na osnovu kojeg će Gradonačelnik grada Doboj donijeti Odluku o otvaranju računa za posebne namjene – donatorska sredstva, za finansiranje nabavke opreme i pomoć JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj i JZU Dom zdravlja Doboj.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u ”Službenom glasniku Grada Doboj”.

Broj: 02-022- 651 /20
Datum, 24.03.2020. godine

KOMANDANT ŠTABA

Boris Jerinić

Foto: Facebook//Boris Jerinić – Gradonačelnik Doboja

Izvor: Grad Doboj

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close