Vijesti

Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za rad „Zelene pijace“ u Doboju

Na osnovu člana 22. i člana 45. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.121/12 i 46/17), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije ( ”Službeni glasnik Grada Doboj” br.2/18), Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020.godine, Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona („COVID-19“) u Republici Srpskoj, Republičkog štaba za vanredne situacije 11-2/20 od 30.03.2020. godine , Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj na XI telefonskoj sjednici održanoj dana 02.04.2020. godine, donosi:

Z A K LJ U Č A K
o obaveznom sprovođenju mjera za rad „Zelene pijace“ u Doboju

I

U cilju realizacije Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona („COVID-19“) u Republici Srpskoj, Republičkog štaba za vanredne situacije 11-2/20 od 30.03.2020. godine, tačka 3 stav 2, Gradski štab za vanredne situacije Grada Doboj, donosi zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za rad „Zelene pijace“ u Doboju kako slijedi:

 1. Radno vrijeme od 07,00-15,00 časova, svakim danom;
 2. Ulaz i kontrolu rada Zelene pijace kontrolisaće ovlašćena lica upravljača pijace;
 3. Obezbjediti samo jedan ulaz/izlaz u Zelenu pijacu radi kontrole broja lica prisutnih na istoj;
 4. U prostoru Zelene pijace nije dozvoljeno istovremeno prisustvo većeg broja kupaca od broja zauzetih štandova na taj dan, a što je dužan kontrolisati upravljač pijace;
 5. Obezbjediti na ulazu/izlazu „dezo“ barijeru za vozila koja snabdijevaju prodavače na pijaci;
 6. Ne mogu biti predmet prodaje namirnice životinjskog porijekla koje nemaju potvrdu o zdravstvenom stanju domaćinstva sa kojeg potiču ( u početnom periodu kontrolu istog će vršiti veterinarski inspektor);
 7. Vozila koja dovoze namirnice moraju imati potvrdu o dezinfekciji koja je izvršena u protekla 24 časa;
 8. Zabranjuje se rad štandova koja prodaju odjeću i obuću i ostale kućne potrepštine,
 9. Obezbjediti razmak između prodajnih štandova od najmanje 2,5m;
 10. Prodavci na štandovima obavezni su imati zaštitne maske i rukavice i isti obezbjediti razmak između kupaca od najmanje 2,00m, te dodirivanje proizvoda u ponudi;
 11. Obavezuje se upravljač pijace da će svakodnevno prije puštanja u rad Zelene pijace istu dezinfikovati po Upustvima ovlašćenih higijensko-epidemioloških ustanova, a nakon zatvaranja pijace istu obavezno očistiti i oprati;
 12. Obavezuje se upravljač da ova upustva obavezno istakne na vidnom mjestu na ulazu/izlazu u pijacu.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u ”Službenom glasniku Grada Doboj”.

Broj: 02-022- 713/20
Datum, 02.04.2020. godine

KOMANDANT ŠTABA

Boris Jerinić

Foto: Facebook/Boris Jerinić – Gradonačelnik Doboja

Izvor: Grad Doboj – Protokol gradonačelnika

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close