Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o odobravanju 471.900 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 187 radnika iz osam preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva namijenjena za socijalno zbrinjavanje radnika biće doznačena Fondu PIO Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću nakon današnje sjednice.

Za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 176 radnika preduzeća “Dalekovod TKS” iz Doboja predviđeno je 417.700 KM, a 54.199 KM za iste namjene za 11 radnika iz sedam preduzeća koji su se prijavili na javni poziv Fonda PIO, a sa uplatom ovih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Vlada je donijela odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za realizaciju projekta banjske rehabilitacije članova Udruženja penzionera Republike Srpske za period od 1. januara do 30. septembra ove godine, a ovogodišnjim budžetom za ove namjene planirano je 500.000 KM.

U saopštenju podsjećaju da Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite od 2019. godine izdvaja sredstva za realizaciju projekta banjske rehabilitacije članova Udruženja penzionera Srpske, ističući da je od 2019. godine do 2022. godine odobreno ukupno 1.100.000 KM.

Ovaj vid rehabilitacije do sada je koristilo oko 2.009 korisnika u zdravstvenim centrima “Banja Vrućica” u Tesliću, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, “Vilina Vlas” u Višegradu, “Mlječanica” u Kozarskoj Dubici, ZTC “Kulaši” u Prnjavoru i “Dvorovi” u Bijeljini.

USPOSTAVLjANjE CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA U UGOSTITELjSTVU

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu kojim se uspostavlja centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i nastoji smanjiti zona sive ekonomije u ovoj oblasti.

Sistem sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smještaja, objektima za smještaj i gostima, posredstvom kojeg se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, odnosno turističke djelatnosti.

Sistem elektronske prijave pojednostavljuje prijavu i odjavu domaćih i stranih turista, evidenciju uplaćenih boravišnih taksa, smanjuje broj administrativnih procedura i olakšava poslovanje ugostiteljima, a turistima obezbjeđuje viši kvalitet usluga, smještaj u legalnim ugostiteljskim objektima.

Institucijama i organima uprave donosi unapređenje statističkog praćenja turističkog prometa, analizu i uvid u bazu podataka o smještajnim objektima i pružaocima ugostiteljskih usluga smještaja i čini efikasniji sistem naplata boravišnih taksa/suzbijanje sive ekonomije i unapređenje konkurentnosti, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Ovim zakonom se definiše i pojam “ugostiteljske usluge” kojim se omogućava ugostiteljima da u slučaju kada gost koristi više usluga u istom ugostiteljskom objektu, po okončanju pružanja usluga gostu izda jedan propisan račun za sve pružene usluge.

Ovim zakonom predviđeno je da jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi vrši kategorizaciju hostela i objekata seoskog turizma.

Imajući u vidu da je seoski turizam jedna od vodećih grana razvoja turističkog sektora, neophodno je da se postignu određeni standardi u pružanju tih usluga i time postigne bolja ponuda u ovoj oblasti.

Takođe, s ciljem daljeg povećanja broja pružalaca usluga na selu u objektu seoskog turizma, ukinuto je ograničenje o pitanju broja gostiju kojima se istovremeno mogu pružati usluge smještaja, odnosno ishrane i pića.

Nacrtom zakona se mijenjaju uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima vrste apartman, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje.

Predloženim zakonskim rješenjem predviđa se da fizička lica, koja nisu registrovana kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, obavljaju ugostiteljske usluge u jednom objektu koji je u njegovom vlasništvu.

Dosadašnjim zakonskim rješenjem se dozvoljavalo da ugostitelji obavljaju ugostiteljske usluge u apartmanima, kućama za odmor ili sobama za iznajmljivanje koji su u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu njegovog bračnog ili vanbračnog supružnika, krvnih srodnika u pravoj liniji do trećeg stepena srodstva ili u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva.

Takođe, Nacrtom zakona se smanjuje smještajni kapacitet ugostitelja koji pružaju usluge smještaja, ishrane i pića u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje, na način da se predviđa da je maksimalan smještajni kapacitet četiri smještajne jedinice, odnosno osam kreveta.

Ovom zakonskom normom nastoji se da se smanji zona sive ekonomije u oblasti ugostiteljstva i da se posredno poboljša položaj hotela, motela i pansiona na tržištu.

Foto: rtrs.tv/Ustupljena fotografija

Izvor: RTRS

Prethodni članakDOBOJ: Supernova omogućila praksu za dobojske srednjoškolce (FOTO)
Naredni članakUsvojena informacija o projektu “Akcija protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u BiH”