Vijesti

Svi peru ruke od agencije IGA

Vlade Republike Srpske i Federacije BiH, koje su vlasnici posrnule Izvozno-kreditne agencije (IGA) BiH, još nisu razmatrale informaciju o stanju u ovoj instituciji niti su predložile bilo kakve mjere za njeno dalje djelovanje, iako im je sve to dostavljeno još krajem prošle godine.

Naime, Savjet ministara i Parlamentarna skupština BiH su, prilikom razmatranja informacije Svjetske banke, koja je pružila pomoć u procjeni stanja i predložila više opcija mogućih rješenja za restrukturiranje ove agencije, u novembru prošle godine, istu uputili prema vladama entiteta sa zahtjevom da, kao vlasnici IGA, razmotre predložene mjere te da se očituju.

“Do sada nismo dobili informaciju da su entitetske vlade razmatrale pomenutu informaciju niti da su u tom smislu donijele ikakve zaključke”, rekli su nam iz IGA BiH.

Da je to zaista tako, potvrdili su nam i iz obje vlade.

Iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije BiH rekli su da, prema njihovim saznanjima, Vlada Federacije BiH nije raspravljala o problematici ove agencije. Isto tako, iz Vlade Republike Srpske nezvanično nam je rečeno da informacija o stanju u IGA, kao ni predložene mjere nisu bile na dosadašnjim sjednicama Vlade Republike Srpske.

O čemu se ovdje stvarno radi, teško je zaključiti, pošto se loptica odgovornosti za to što se bh. agencija nalazi pred gašenjem, očigledno prebacuje sa entitetskog na nivo BiH i obrnuto. I dok to tako traje, IGA tone sve dublje, pritisnuta ogromnim obavezama i suočena sa brojnim tužbama.

Podsjećanja radi, IGA BiH se, zbog prevelike izloženosti prema klijentima, a posebno prema Fabrici cijevi “Unis” iz Dervente, nalazi u teškom finansijskom stanju i kao jedini izlaz iz ove situacije predlaže se gašenje ili dokapitalizacija ove državne institucije. To je predložila Tehnička misija Svjetske banke, koja je pružila pomoć u procjeni stanja i predlaganju više opcija mogućih rješenja za restrukturiranje ove agencije.

Sve to navedeno je u Informaciji o ocjeni stanja u IGA BiH, koju je sačinio Upravni odbor te agencije, a koju je razmatrala i Komisija za spoljnu trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Ta komisija zadužila je Savjet ministara i UO IGA BiH da sa osnivačima, BiH i entitetima, odaberu jednu od opcija u vezi sa budućnošću ove agencije. U informaciji je navedeno da izabrana opcija ne treba da ima fiskalni uticaj na budžete države i entiteta.

Na raspolaganju je šest opcija

Iz informacije UO IGA BiH, vidljivo je da se kao prva opcija predlaže “ne uraditi ništa”, što bi, kako je pojašnjeno, značilo da ovoj agenciji ostaje da se polako ugasi, usput pokušavajući da zadrži kreditore i sudove na distanci, kako potraživanja ne bi bila podmirena. Prednost ove opcije je da nema izmirenja potraživanja niti dokapitalizacije, ali su izvjesni indirektni rizici i smanjenje reputacije BiH.

Kao druga opcija predlaže se odricanje od potraživanja i dokapitalizacija, ali bi u tom slučaju svi učesnici izgubili veći iznos novca.

Kako se navodi, treća moguća opcija je dokapitalizacija i podmirenje potraživanja u iznosu od 160 miliona maraka, te nastavak poslovanja pod postojećom strukturom.

Četvrta opcija je likvidacija ove agencije, što bi podrazumijevalo prodaju imovine i otplatu dugova, dok je peta opcija likvidacija, otplata dugova i prestanak svih poslovnih aktivnosti, a ona predviđa da entiteti prihvate obaveze agencije.

I kao šesta moguća opcija za rješenje ovog problema navodi se likvidacija IGA, otplata dugova i osnivanje nove izvozno-kreditne agencije sa državnim računom. Ta opcija je ocijenjena kao najskuplja, ali bi država sačuvala reputaciju i ponudila rješenje za pokrivanje potreba izvoznih poslova, dok je tehnička misija Svjetske banke preporučila baš tu opciju.

Inače, prema procjeni tima Svjetske banke, trenutna finansijska situacija u IGA BiH je veoma teška po svim standardima. Navode da je stanje kapitala izrazito negativno te je prvenstveno izazvano pozvanim garancijama jednog klijenta – “Unisa” – tako da raspoloživa sredstva pokrivaju svega 10 odsto tih garancija.

Izvor: nn, bn

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close