Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su danas prijedlog predsjedavajućeg ovog doma Nikole Špirića i u dnevni red sjednice uvrstili Prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina u BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.

Špirić je u obrazloženju prijedloga pojasnio da javnost očekuje da se radi na setu evropskih zakona, te da Savjet ministara, koji je i predlagač, traži hitnu proceduru, podsjetivši da su ovi zakonski prijedlozi usvojeni u Predstavničkom domu parlamenta BiH.

– Postoje tačke koje su po Poslovniku obavezne, sve za šta se traži hitna procedura mora se naći na prvoj narednoj sjednici, tako kaže Poslovnik – rekao je Špirić. 

On je poručio da će delegati Kluba srpskog naroda podržati sve tačke koje su po Poslovniku obavezujuće, te da to vraća dignitet ovom domu i BiH.

“Sve teme koje mogu da nas dovedu do vraćanja povjerenja u institucije treba da stavimo na dnevni red”, rekao je Špirić i dodao da u dnevni red treba uvrstiti i prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, što je danas predložio i delegat Želimir Nešković /SDS/, a što delegati nisu podržali.

Nešković je u obrazloženju naveo da bi prema prijedlogu zakona u Ustavnom sudu BiH bilo ukupno devet sudija državljana BiH, bez stranih sudija.

On je istakao da je više razloga za donošenje ovog zakona, a da su prije svega, to preporuke Evropske komisije, ali i brojne činjenice koje govore o tome da je regulativa kada je riječ o radu Ustavnog suda BiH zastarjela, da nije adekvatna i da treba biti bolja.

Nešković je tražio da prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH bude prva tačka dnevnog reda i poručio da neće podržati evropske zakone koji su na dnevnom redu ukoliko ovaj prijedlog ne bude uvršten na dnevni red.

Predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda Šefik DŽaferović rekao je, tokom rasprave o dnevnom redu, da je prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH suprotan Ustavu BiH.

– Ovim se mijenja koncept BiH. Ovo je zakon kojim se uništava Ustavni sud BiH. Kome je stalo do prosperiteta zemlje, ekonomskih reformi, nikada neće ovako nešto uputiti u parlamentarnu proceduru – rekao je DŽaferović i poručio da, ukoliko se ovaj prijedlog nađe na dnevnom redu, Klub bošnjačkog naroda neće učestvovati u nastavku sjednice.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović rekao je da će Klub hrvatskog naroda u Domu naroda odbaciti prijedlog zakona o Ustavnom sudu delegata Želimira Neškovića zbog toga što smatra da ovaj zakon prvo treba proći raspravu u Savjetu ministara kao i radna tijela. 

Na dnevnom redu set evropskih zakona

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na čijem dnevnom redu su Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH, te prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH počela je u Sarajevu.

Ova tri zakonska prijedloga važna su za evropski put BiH, a utvrdio ih je i u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara.

Principi Prijedloga zakona o slobodi pristupa informacijama, koji nosi oznaku EI kao potvrdu usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti, usmjereni su na jačanje transparentnosti i otvorenosti javne vlasti, slobodan i besplatan pristup informacijama uz pravovremenost i tačnost u njihovom objavljivanju, te jačanje odgovornosti institucija BiH u ovom procesu.

Novina u predloženom, u odnosu na važeći zakon, jeste elektronsko podnošenje zahtjeva i uvođenje potpuno novog modela proaktivne objave određenih informacija važnih za rad, organizaciju, odlučivanje i finansiranje institucija BiH.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH, kako je navedeno u obrazloženju, jačaju se kapaciteti ove institucije, a ombudsmanima se, osim zaštite ljudskih prava, omogućava da snažnije djeluju u njihovoj promociji u skladu sa Pariskim principima.

Izmjenama i dopunama ovog zakona jača se finansijska nezavisnost Institucije ombudsmana, te se naglašava njena uloga u jačanju saradnje i dijaloga sa nevladinim sektorom i akademskom zajednicom u BiH.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u BiH naglašavaju se principi integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnost rada, dvostepenost pri odlučivanju i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući podjednako sudije, tužioce i članove VSTS-a.

Izmjene i dopune Zakona, između ostalog, uređuju pitanja u vezi sa sukobom interesa članova VSTS-a i uvode obavezu sudija i tužilaca da prijave imovinu i interese kao jednu od mjera u borbi protiv korupcije u pravosuđu.

Odredbama ovog zakona istovremeno se pojačava disciplinska odgovornost sudija, tužilaca, kao i članova VSTS-a za počinjene disciplinske prekršaje.

Prijedlozi zakona o slobodi pristupa informacijama i ombudsmanu BiH u Domu naroda nalaze se u drugom čitanju, dok je za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o VSTS-u, koji će prvi put biti razmatran u ovom domu Predstavnički dom preporučio da se razmatra po hitnoj proceduri kako bi se omogućilo usvajanje sva tri zakona na istoj sjednici.

Na dnevnom redu sjednice je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH kojim se predviđa da lica sa invaliditetom većim od 80 odsto imaju pravo na znak pristupačnosti i mogu parkirati na označena parking-mjesta.

Dosadašnjim rješenjem to pravo bilo je omogućeno samo licima sa invaliditetom od 100 odsto.

Pred delegatima će se u prvom čitanju naći i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH koji porodiljama zaposlenim u institucijama BiH garantuje pravo da nakon porodiljskog odsustva rade pola radnog vremena do jedne godine života djeteta, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine.

Ovo pravo pripada i ocu ako majka za to vrijeme radi ili licu koje se brine o djetetu u slučaju da roditelji nisu živi, napustili su dijete ili ne mogu da se brinu o njemu.

Na dnevnom redu je i više izvještaja, kao i prijedloga za davanje saglasnosti za ratifikaciju međunarodnih sporazuma.

Foto: rtrs.tv/Ustupljena fotografija

Izvor: SRNA

Prethodni članakDodik: Narodna skupština da odbaci odluku Evropskog suda (VIDEO)
Naredni članakOvaj telefon je najprodavaniji u prvoj polovini 2023. godine